Čítanie na dnešný deň:  streda   21.10. 2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POZNAŤ HO AKO PÁNA

Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. (Filipským 2:9 – 11).


Keď povieme „Ježiš je Pán“ ide o viac než len náboženský výraz; znamená to On má tú najvyššiu autoritou. Je Majster a Panovník; On je ten jeden koho máme ctiť a velebiť! Taký je význam slova „Pán.“

Niektorí ľudia sú s Ním oboznámení len ako so Spasiteľom, avšak Pán Ježiš je ďaleko viac než len Spasiteľ. On je ten kto má prvenstvo a ktorému smerujeme našu poslušnosť a službu. Musíš poznať Ježiša v tomto svetle a kráčať každý deň s takýmto vedomím. Vo svojej rodine, podnikaní, štúdiu, zamestnaní, financiách a všetkom čo sa týka tvojho života, jednaj s Ním ako s Pánom! Inými slovami, dovoľ Mu mať prvenstvo a nadvládu. Nech je to On, kto má posledné slovo vo všetkom čo sa teba týka.

Pamätaj si On je jediný múdry Boh; preto sa poddaj zvrchovanosti Jeho vôle, rade i múdrosti. Ak si nikdy nebol znovuzrodený, ak si ešte nespravil Ježiša Pánom svojho života, povedz túto modlitbu a snaž sa ju myslieť z hĺbky svojho srdca: „ó Pane Bože, celým mojim srdcom verím v Ježiša Krista, Syna živého Boha. Verím, že On zomrel za mňa a Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Vyznám, Ježiš Kristus je Pánom môjho života. Cez Neho a v Jeho mene mám večný život; som znovuzrodený. Ďakujem Pane za záchranu mojej duše! Teraz som Božie dieťa. Aleluja!“
VYZNANIE


Pán Ježiš, uznávam ťa ako môjho Pána, Majstra a Panovníka, jedného ktorému patrím a ktorý má v mojom živote posledné slovo. S celým mojim srdcom verím a mojimi ústami prehlasujem, ty si Pán nad všetkým na nebi a na zemi a pod zemou. Dnes kráčam s vedomím a zjavením tvojej veľkoleposti, prevahy a vlády. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:15 – 16; Skutky 10:36

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 3:1 – 16 & Jeremiáš 9 – 10

2.ročný Biblický plán: Židom 10:19 – 39 & Ezechiel 20