Čítanie na dnešný deň:  nedeľa   23.06. 2024
 
  Pastor Chris   

SPOLUPRACUJ S NÍM

"Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle." (Filipským 2:13).


Miluji Ducha svatého! Často jsem přemýšlel, jak můžu žit lidé, kteří nemají Ducha svatého. Zamyslel se nad tím, co jsme právě četli v našem tematickém verši: je to součást slavné služby Ducha svatého v našem životě: On nás činí ochotnými a schopnými plnit Otcovu vůli.

To neznamená, že budeme jenom nečinně přihlížet a říkat: "Nebudu nic dělat ani říkat, pokud mě Duch svatý nedonutí něco říct nebo udělat." Tak to nefunguje. Je tu spolupráce, je to společenství.

Písmo nevyjadřuje myšlenku, abychom "čekali", až nás k něčemu přiměje; spíše zdůrazňuje partnerství, které Duchu svatému umožňuje, aby v našem životě plnil svou službu. On i ty máte odlišné role.

Duch svatý je povolán k tomu, aby s námi a skrze vás pracoval, ale ty mu musíš umožnit, aby svou práci vykonával prostřednictvím společenství s ním. Prostřednictvím tohoto společenství nám vštípí ochotu plnit Boží vůli bez námahy, kdy jsme vždy připraveni a ochotni dělat to, k čemu nás Bůh povolal. Stejně jako mluvil Ezechiel, Duch svatý tě "postaví na nohy" (Ezechiel 2,2).

Duch svatý nás může nabádat k určitým činům a ty si budeš vědomi, že tyto činy jsou řízeny jím. Nepohybuje námi jen tak rozmarně, jako by sme byli roboty; ne! Je zde nutná jednota, jednotný záměr, dohoda s Ním. Jak říká Bible, dva mohou jít spolu, jen když se shodnou (Amos 3,3).

Povzbuzuj působení Ducha svatého ve svém životě. Spolupracuj s ním. Oslavuj a oceňujte Ho za Jeho vedení a za to, že tvé srdce oblékl moudrostí, abych dnes poznali a chodili v dokonalé Boží vůli.
MODLITBA


Drahý Otče, děkuji ti, že ve mně působíš skrze Ducha svatého, abys chtěl a naplňoval své dobré vůle. Poddávám se tvému vedení a oslavuji tvou milost, která ve mně působí, abych bez námahy žil tvůj božský záměr a vždy tě těšil, ve jménu Ježíše. Amen.


Rozšírené štúdium: Ezechiel 2:2, Ján 16:13, Rímskym 8:14

1.ročný Biblický plán: Skutky 10:24-48 a Ezdráš 7 – 8

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 8:1-8 a Izaiáš 10