Čítanie na dnešný deň:  utorok   19.03. 2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NEDOPUSŤ ROZPTÝLENIE

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi (1.Ján 2:15).


Ježiš Kristus zariadil všetko potrebné aby si ty mohol mať triumfálny, úspešný a prospešný život. Preto nie je dôvod ostať rozrušený či odchýliť svoje zameranie preč od naplnenia Hospodinovho volania nad tvojím životom.

Rozptýlenie môže doraziť v rozličných podobách za účelom zamedziť tvoju vášeň a zastaviť ťa k čomu ťa Hospodin ustanovil byť. Môže dôjsť vo forme potrieb; veci po akých túžiš prípadne veci aké chceš urobiť bez toho či sú dosiahuteľné alebo nie. Rozptýlenie môže takisto prísť od ľudí ako sú príbuzní, rodičia, priatelia a tí ktorí sa snažia posunúť tvoje zameranie smerom k niečomu inému ako je Božie volanie nad tvojím životom.

Nech už akýmkoľvek spôsobom či formou tieto rozptýlenia prídu, odmietni ich. Pochop, že ako Kresťan špeciálne keď robíš dopad a vplyv s Evanjeliom, budeš čeliť prenasledovaniu; budú tí čo sa postavia proti tebe, alebo dokoca ťa budú nenávidieť no nič z toho by ťa vôbec nemalo prekvapiť. Ježiš povedal „ … Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás …” (Ján 15:20). Hádaj ale čo? Nezáleží kto stojí proti tebe; ty si naveky víťaz; ty si viac ako premožiteľ.

Vyrušenie môže takisto prísť od diabla. On dokáže k tebe doručiť myšlienky ako „Myslíš si, že by si mal byť Kresťan? Čo toto Kresťanstvo pre teba vôbec spravilo?“ Nikdy sa nezaoberaj takými myšlienkami. Keď k tebe prídu, odmietni ich a povedz „Odíď preč satan, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské.”

Aj naďalej sýť svoju lásku k Pánovi a odmietni dopustiť čokoľvek na rozptýlenie tvojho zapálenia; každú jednu vec čo ťa zastavuje vydať to najlepšie zo seba pre účel Evanjelia. Keď raz vo svojom živote eliminuješ rušivé elementy, spozoruješ nádherné zlepšenie svojej osobnosti, na svojom výkone a vplyve. Zachovávaj svoje zameranie; buď ten najlepší aký vieš byť pre Pána a Jeho večné Kráľovstvo.
VYZNANIE


Môj život je na Božiu slávu. Moja pozornosť zostáva fixovaná na Ježišovi, pionierovi a zakončovateľovi mojej vieri! Na tomto svete dmietam byť vyrušený čímkoľvek a kýmkoľvek. Ostávam nastavený na kurze ktorý musím nasledovať. Napĺňam Božie volanie a účel pre môj život. Moja sila ja zakaždým v Hospodinovi obnovená. Chvála patrí Bohu!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 7:35; Židom 12:1 – 4

1.ročný Biblický plán: Lukáš 2:21 – 52 & Deuteronomium 13 – 15

2.ročný Biblický plán: Matúš 24:12 – 22 & Exodus 28