Čítanie na dnešný deň:  nedeľa   19.01. 2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NEMAJ STRACH

Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný (Zjavenia 1:17).


Keď študuješ Písmo zistíš ako nám Boh zakaždým hovorí „nebojte sa“ nech je ráno, obed alebo večer; a to bez ohľadu čo počuješ, alebo aké symptóny pociťuješ. On nechce, aby si vo svojom srdci poznal strach. Hovorí nám to preto, lebo On už všetko dobre pozná. Vie o budúcnosti a vidí ako nie je nič nastavené tak aby ublížilo. On je večný Boh, žije vo večnosti a vidí koniec od počiatku.

A preto keď sa zdá, že teba niečo vyrušilo a chceš od Hospodina aby rýchlo konal, Jeho prístup je tak povediac flegmatický a nikdy sa neponáhla, lebo už videl ako cez všetko prejdeš. Tvoja budúcnosť je pre Neho históriou. Keď študuješ Abrahámov príbeh, všimneš si ako dal Pán do histórie jeho budúcnosť; povedal mu „ ... som ťa urobil otcom mnohých národov” (1.Mojžišova 17:5). V tom čase Abrahám nemal žiadne deti, avšak v mysli Boha to už bol vysporiadaný fakt. Abrahámova budúcnosť bola pre Boha históriou.

To isté platí dnes aj pre teba. Nemaj žiaden strach, pretože, Hospodin všetko videl a pozná ako nič stojace pred tebou nie je schopné ťa poraziť ani zničiť. Absolútne nič! Nezáleží na tom kde sa nachádzaš ani to kde na tomto svete žiješ; na tvojom chodníku nie sú žiadne obmedzenia. Jedine čo Boh chce je, aby si nasledoval Jeho Slovo. Ono garantuje tvoje víťazstvo, prosperitu a úspech.

Jeho Slovo poslúži ako tvoja zbraň proti každému protivníkovi a všetkému zlu. Jeho Slovo je meč Ducha. Ak budeš žiť podľa Jeho Slova a udržíš ho vo svojich ústach, nič ťa nezastaví. Preto odstráň limity. Povedz sám sebe „Všetky obmedzenia odišli z mojej mysle! Môžem a staňem sa všetkým čím ma Boh chce mať. MÁM ÚSPECH!“ Sláva Bohu!
VYZNANIE


Som smelý a veľmi odvážny! Slovo Božie produkuje vo mne presne to o čom hovorí. Viem sa povzniesť nad všetky obmedzenia tohto sveta. Mám nadprirodzenú kapacitu rozjímať, uvažovať, predstaviť si a vidieť nekonečné možnosti. Neodstraší ma ani jedna situácia ani ťažkosť. Ostávam nastavený na večnej ceste pokroku, pozdvihnutia a povýšenia. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Józue 1:6 – 7; Rímskym 8:35 – 39; 1.Jánov 4:4

1.ročný Biblický plán: Matúš 13:24 – 43 & 1.Mojžišova 44 – 45

2.ročný Biblický plán: Skutky 10:21 – 33 & Jób 9 – 10