Čítanie na dnešný deň:  pondelok   25.01. 2021
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

PLNOSŤ DUCHA

Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa (Ján 7:38).


Prečo by mal kresťan čítať tento verš a ešte stále sa pýtať na viac sily prípadne dvojitú porciu pomazania? Veď ide o protirečenie! Máš v sebe Ducha, ktorý žije v tebe s Jeho plnou kapacitou. Pomazanie je výsledok pôsobenia (efekt) moci a prítomnosti Ducha Svätého. Prečo sa teda pýtať na efekt, keď máš v sebe samotného pôvodcu pomazania?

Duch Svätý je moc, sila a múdrosť Boha. On je Duch milosti, ktorý žije v tebe ako osoba. Úplne kompletne sa zabýval u teba. Úplnosť Jeho slávy a moci by mali byť slobodne vyjadrené v tebe a cez teba.

Duch Svätý pôsobiaci v tebe, robí z teba viac ako človeka. Funguje v tebe božská energia, ktorá sa nemíňa a nepotrebuje ani dopĺňať. Preto odmietni byť obmedzený svojou fyzickou schopnosťou; tvoje potenciály nemajú konca! Duch Svätý mocne pracuje v tebe na dosiahnutie výsledkov, ktoré zachádzajú až za ľudskú schopnosť a chápanie (Kolosenským 1:29). Zakaždým to potvrď vo svojom živote.

Filipským 2:13 hovorí „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ (Ten) Boh pôsobiaci v tebe je Duch Svätý. On spôsobuje, aby si bol najskôr ochotný a potom ťa poženie činiť Otcovu vôľu. Hovorením v jazykoch a rozjímaním na Slove dokážeš v sebe a cez seba rozprúdiť Jeho moc. Aleluja!
VYZNANIE


Odkedy vo mne žije Duch Svätý aj s Jeho plnosťou, som plný moci, milosti a slávy! On je moja schopnosť a posilou môjho života. V Ňom som zdokonalený, vyžarujem Jeho spravodlivosť, pokoj, radosť a prvotriednosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 3:34; Efezským 3:17 – 19

1.ročný Biblický plán: Matúš 17:14 – 18:1 – 14 & 2.Mojžišova 8 – 9

2.ročný Biblický plán: Matúš 9:27 – 38 & 1.Mojžišova 25