Čítanie na dnešný deň:  utorok   12.11. 2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

TEN VÄČŠI V TEBE

lebo v Ňom žijeme, hýbeme sa a máme svoje bytie, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho potomkovia sme (Skutky 17:28 ang KJV).


Všemohúci Boh, u teba ako znovuzrodeného, žije a prechádza sa cez Ducha Svätého. 2.Korintským 6:16 hovorí „Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.“ Toto nie je ani domnienka ani sľub; ty si chrámom živého Boha. On žije a kráča v tebe.

Apoštol Pavol v 1.Korintským 3:16 kladie otázku „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?“ Preložené slovo „chrám“ má pôvod v gréckom slove „Naos“ čo takisto znamená svätyňa; teda miesto kde je Božia prítomnosť. To si ty – Božia svätyňa; Jeho ústredňa v pohybe. Všade kam ideš ty, ide rovnako aj On. Keď sa niekto opýta „Je Boh na tomto mieste?“ tvoja odpoveď by okamžite mala znieť „Áno“ pretože On je v tebe. Aleluja!

To je garancia života veľkosti, dominancie, dokonalosti, zdravia a nekončiacich víťazstiev: Kristus v tebe (Kolosenským 1:27)! Odkedy On v tebe žije, nesnažíš sa niečo prekonať; ty si už premohol všetky veci: satana, svet aj s jeho updajúcim systémom: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Jánov 4:4). Celé je to práve o tom väčšom, ktorý v tebe žije. Je to tvoja poistka, lebo ty budeš naveky úspešný a kráčať v Jeho sláve.
VYZNANIE


Drahý Otec, ďakujem lebo si urobil zo mňa ústredňu svojej prevádzky tu na zemi. V tebe žijem, hýbem sa a mám moje celé bytie. V mojom tele neexistuje žiaden priestor pre chorobu, nemoc či infekciu. Som naplnený s tvojou plnosťou a na každom mieste rozdávam živú pravdu Kráľovstva. Amen!


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:7 – 9; Kolosenským 1:26 – 27

1.ročný Biblický plán: Židom 10:19 – 39 & Ezechiel 3 – 4

2.ročný Biblický plán: Ján 11:35 – 46 & 1.Kronická 12