Čítanie na dnešný deň:  piatok   24.05. 2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ON POZNÁ TVOJE TÚŽBY

Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko po čom túžite, keď sa modlíte. Budete to mať (Marek 11:24 ang KJV).


Keď niektorí kresťania prečítajú úvodný verš v ich hlave sa objaví myšlienka ako máme prosiť Boha a to len pre mnohé mylné názory o účele modlitby. Avšak tento verš je potrebné naozaj dobre pochopiť. Ježiš nepovedal „dostanete všetko na čo sa pýtate, keď sa modlíte ...“ Miesto toho povedal „Verte, že dostanete všetko po čom túžite, keď sa modlíte. Budete to mať ...“ On nám nepovedal prosiť o niečo.

Znamená to, keď sa modlíš či už s chválami, alebo uctievaním a máš nejakú túžbu, stačí len uveriť ako ju máš udelenú. Nepotrebuješ sa Ho na nič pýtať. Biblia uvádza „ … Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte“ (Matúš 6:8). On dobre vie po čom túžiš. On pozná tvoje srdce.

Tvoj čas modlitby by preto nemal byť časom prosenia Hospodina o tvojich túžbach. Koniec koncov počas modlitby môžeš čokoľvek prijať. Modlitba je primárne o spoločenstve, komunikácii s tvojím nebeským Otcom. Je to o spoločenstve s Ním a keďže On vie čo konkrétne je na tvojej mysli, povedz „Ďakujem Pane, je mi to udelené!“ Nemusíš sa o tom ani zmieňovať, odkedy tvoj Otec ktorý vidí do srdca, ti dokáže udeliť túžby.

Keď hovoríš v jazykoch vo chvíľach spoločenstva, chválením a uctievaním Pána, príjmi všetko po čom od Neho túžiš. Buď špecifický a prehlás ako to máš udelené. To je princíp v Božom Kráľovstve. Praktizuj ho a budeš užasnutý nad výsledkami. Nech je požehnaný Boh!
MODLITBA


Spravodlivý Otče, ty si veľký a hoden všetkej chvály. Tvoja láska stúpa až do neba a tvoja vernosť trvá na veky. Tvoja veľkosť sa nedá prebádať a hĺbka tvojej múdrosti prevyšuje chápanie! Ďakujem za udelenie mi všetkého čo vyžadujem pre život a zbožnosť, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:27; Lukáš 18:1

1.ročný Biblický plán: Ján 11:17 – 57 & 2. Kráľov 13 – 15

2.ročný Biblický plán: Marek 12:28 – 34 & 4. Mojžišova 27