Čítanie na dnešný deň:  utorok   17.09. 2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

EVANJELIUM MUSÍ BYŤ KÁZANÉ

Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk (Filipským 1:21).


V niektorých krajinách sa dnes vlády snažia prostredníctvom strachu, prenasledovania i vyhrážania potlačiť a zastaviť kázanie evanjelia. Avšak evanjelium nemôže byť zastavené. Ježiš povedal v Matúšovi 24:14 „Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.“

Nedaj sa nikdy zastrašiť akoukoľvek autoritou, skupinou alebo jednotlivcami, ktorí sa postavia proti evanjeliu. Zlyhajú a upadnú tak ako tomu vždy bolo doteraz. Keď Saul z Tarsu pustošil Cirkev, Ježiš ho zrazil na zem a povedal „ … Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu“ (Skutky 9:6).

Proti Cirkvi nedokáže obstáť žiadna legislatíva, spolčenie sa, vymyslené obvinenia či prehlásenie. Kresťania si potrebujú hlbšie uvedomiť túto skutočnosť a postaviť sa všade za evanjelium, smelo ho kázať s absolútnym presvedčením trebárs až do bodu smrti.

Uvažuj na chvíľu o Pavlovom presvedčení o Kristovi a evanjeliu z nášho úvodného verša; je to naozaj inšpirujúce! Nemôžu sa ti vyhrážať smrťou keď si už mŕtvy! Boli sme ukrižovaní s Kristom; a predsa žijeme. Preto nemaj žiaden strach zo smrti, lebo žiť je Kristus a zomrieť je zisk.

Čo sa týka evanjelia, niektorí z nás pochopili nech ide o smrť alebo život, my víťazíme. Neospravedlňujeme sa za evanjelium; sme pripravení a schopní čomukoľvek čeliť! Všetko sme zložili na zem; spočítali každý jeden náklad a dospeli k jednému záveru: Evanjelium sa musí kázať; žiadne vyhrážky nás nezastavia!

Narovnaj sa, pozdvihni hlavu a vypni hruď, pretože ty si ambasádor pre Krista; nositeľ Jeho spásonosnej sily. To je tvoj účel a dôvod prečo si nažive. Ty si totálne zasvätený k Bohu; si Jeho majetok; preto nič a nik tebe nemôže ublížiť ani ťa zastaviť od naplnenia tvojho účelu v evanjeliu.

Dovoľ nech vášeň šíriť evanjelium po svete zaplaví tvoje srdce tak ako nidky predtým. Ostaň rázny a prehlás ako apoštol Pavol „ … beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium“ (1.Korintským 9:16).
VYZNANIE


Slovami a skutkami cez mocné znamenia a divy, mocou Ducha Božieho, evanjelium je naplno kázané všade vo svete a mnohí sú vtiahnutí do Božieho kráľovstva! Duch dominancie je nabudený v Božích deťoch po celom svete, aby bez strachu a vo viere kázali evanjelium, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 1:14; Skutky 18:9 – 10; 2.Korintským 1:7 – 10

1.ročný Biblický plán: Galatským 3:1 - 14 & Veľpieseň 3 – 5

2.ročný Biblický plán: Lukáš 23:13 – 25 & 2.Samuelova 7 – 8