Čítanie na dnešný deň:  utorok   23.07. 2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VYVOLAJ DOBRÉ VECI

Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň (Matúš 12:35 – 36).


V Prísloviach 16:29 – 30 Biblia uvádza „Násilník … klopí oči, zmýšľa prevrátené veci, kto zatína pery, už vykonal zlo.” Zamysli sa nad tým! Verš sa zmieňuje ako násilník zatvára svoje oči a pripravuje zlo; hýbe perami aby to dostal von zo seba. Inými slovami používa svoju predstavivosť na zosnavanie zlomyselnosti pričom buduje základ použitím svojich úst. Spomína princíp meditácie a tá môže fungovať v pozitívnom ako aj negatívnom slova zmysle.

Hospodin nám ukazuje ako dokáže pracovať zlá myseľ no zároveň i dobro. Tak ako zlý človek narába s hore uvedeným princípom, rovnako aj dobrý človek môže takisto dosiahnuť pozitívne výsledky. Znamená to, že ty môžeš použiť svoju predstavivosť; zatvoriť si oči a koncipovať mocné a prekrásne veci.

Precvičuj to. Tvoja moc dokázať si predstaviť znamená tvorivú schopnosť. Pravidelne zatvor svoje oči a medituj. Vyobraz si veľké veci, aké sú možnosti v Božom Slove a začni ich artikulovať. Používaj tento princíp na vytvorenie prekrásneho života pre seba i ľudí vôkol teba.

Ide o jeden z mnohých dôvodov a výhod modlitby, pretože pri modlitbe máš videnie Ducha. Keď dostaneš víziu zaznač si ju a vyvolaj cez vierou naplnené prehlásenie.

V našom úvodnom verši čítame ako dobrý človek vynáša z hojnosti svojho srdca dobré veci. Všetko to dobré po čom v živote túžiš sa nachádza už teraz v tebe. Nájdi a vynes to svojimi slovami von. Tie veci už existujú vo sfére ducha, ale tvoje slová im poskytnú hmatateľnosť.
VYZNANIE


Moc dokázať predstaviť si je moja tvorivá schopnosť. Ako sa modlím v duchu, obrázky úžasného života v Kristovi zaplavujú moju myseľ a keď rozprávam tie veci sa stávajú reálne. Pre mňa neexistujú nemožné veci. Žijem skvelým a triumfálnym životom v Kristovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21; Príslovia 4:23 – 24; Matúš 12:35 – 37

1. ročný Biblický plán: Skutky 28:1 – 16 & Žalm 26 – 29

2. ročný Biblický plán: Lukáš 10:25 – 37 & Józue 20 – 21