Čítanie na dnešný deň:  streda   11.12. 2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POROZUMENIE SLOVU

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo (Ján 1:1).


Je skutočne dôležité, aby si ako kresťan rozumel Slovu. Vďaka tomu pochopíš koncept Písma spôsobom, ktorý ďaleko prevyšuje len čosi obyčajné. Tvoj postoj k Slovu bude odlišný. A práve to je dôležité, lebo pokiaľ Slovu nerozumieš, nebudeš ani vedieť ako ho aplikovať v situáciách každodenného života.

Slovo je Boh samotný. Presne o tom sme čítali z nášho verša v úvode. Keď (On ako Slovo) rozpráva k tebe, stane sa pre teba a v tebe presne tým Slovom o ktorom hovorí. Zakaždým ako študuješ Slovo, kŕmiš svojho ducha a máš schopnosť žiť život Slova. Potom zistíš, že tvoj kresťanský život je každý deň plný radosti i nadšenia.

V príprave svojich cieľov pre nadchádzajúci rok, zober štúdium Slova a venovanie kvalitného času pri hľadaní a zamýšľaní sa nad Písmom za svoju prioritu. Tým spôsobom budeš osvietený, informovaný, občerstvený a posilnený. Navyše získaš aj milosť pre väčšiu efektívnosť vo svojej práci, cirkevnej službe ako aj v tom čo má Pán pripravené pre teba v prichádzajúcom roku plus tých ďaľších. Pristihneš sa kráčajúc na ceste akú pre teba On vybral ešte pred stvorením sveta.

Pamätaj si, tvoj život má zámer a ten zámer môže byť ešte jasnejšie odhalený a ozrejmený pri spoločenstve so Slovom a Duchom. Cez Písmo budeš mať udelený náhľad. Hospodin nasmeruje tvoje myšlienky k veciam, ktoré On chce aby si teraz poznal a mohol ich aplikoval vo svojom živote. Potom z Písma vyskočí (udrie do očí) Jeho múdrosť a zaplaví tvoje srdce. Nájdeš sa kráčajúc na ceste múdrosti, poznania a pochopenia. Aleluja!
MODLITBA


Drahý nebeský Otec, ďakujem za porozumenie tvojho Slova. Ako sa oddávam k štúdium Slova, ostávam osvietený, občerstvený, informovaný a tiež posilnený. Moja myseľ je v tom ohľade vnímavá k náprave, inštrukciám a smerovaniu. Kráčam na chodníku aký si predurčil pre mňa, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; 2.Timoteovi 3:16 – 17; Židom 4:12

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 3:7 – 22 & Ozeáš 7 – 10

2.ročný Biblický plán: Ján 19:23 – 37 & 2.Kronická 23 – 24