Čítanie na dnešný deň:  štvrtok   15.04. 2021
 
  Pastor Chris   

TVOR SLOVAMI

„Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z viditeľného.“ (Židom 11:3)


Možno túžiš po zmene vo svojich financiách, zdravotnom stave, štúdiu, rodine alebo cirkevnej službe. Bez ohľadu na to, o akú situáciu ide, môžeš ju pretvoriť. Podobne ako tvoj nebeský Otec, aj ty dokážeš vyslovovať slová a stvoriť vlastné túžby. Nezáleží na tom, aké sú tvoje aktuálne okolnosti, slovami dokážeš zmeniť smerovanie svojho života a prispôsobiť ho Božiemu plánu pre teba.

Biblia hovorí, že si bol stvorený na obraz a podobu Boha (1. Mojžišova 1:26). Byť stvorený na Jeho obraz znamená, že vyzeráš ako On, a byť stvorený na Jeho podobu zas znamená, že sa chováš a funguješ ako On. Preto máš schopnosť hovoriť k veciam či situáciám a vyvolať v nich jednoznačnú reakciu.

V 1. Mojžišovej 1:3 sa píše: „Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.“ Boh jednoducho svetlu nariadil, aby sa objavilo, a ono tak spravilo. Druhý list Korintským 4:6 vrhá viac svetla na to, čo sa pri tej udalosti stalo. Je tam napísané: „Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach…“

Rovnako v 1. Mojžišovej 1:11 – 12 Biblia opisuje, ako Boh prehovoril k zemi, aby vydala zeleň a rastliny, a ona to urobila. Podobne v 1. Mojžišovej 1:20 – 21 Písmo zachytáva: „Potom riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov…“ Boh prehovoril k vode a tá vytvorila všetky možné druhy živočíchov. Náš tematický verš hovorí: „Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z viditeľného.“ (Židom 11:3) Ak veci viditeľné fyzickým zrakom povstali z neviditeľných, potom tieto takzvané „neviditeľné veci“ – slová hovorené z našich úst – musia byť subatomárne častice.

Vyslovené slová sú zakódované správy vyvolávajúce zvukové vlny. Tieto zvukové kódy sú ďalej vysielané k živlom, tme, zemi, vode – a Boh vyvolá konkrétnu reakciu u každého z nich. Skutočnosť, že tieto živly vytvorili presne to, čo Boh požadoval, je dôkazom toho, že ku každému bola cez slová vyslaná interpretácia tých kódov.

Efezským 5:1 (z ang. AMPC) hovorí: „PRETO BUĎTE imitátormi Boha [kopírujte Ho a nasledujte Jeho príklad] ako draho milované deti [napodobňujú svojho otca].“ Boh od teba očakáva, že Ho budeš napodobňovať a konať ako On. Svojimi slovami dokážeš zmeniť beznádejné situácie. Dokonca aj keď už zažívaš skvelý život, môžeš ho urobiť ešte úžasnejším svojimi slovami vyznanými vo viere.
VYZNANIE


Používam svoje ústa na vytvorenie úžasnej budúcnosti, ktorú chcem uzrieť. Vyslovujem slová prosperity, sily, milosti, víťazstiev a povýšenia ohľadom mojej rodiny, práce, podnikania, štúdia a zdravia. Žijem v realite môjho dedičstva v Kristovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 11:3; Žalmy 33:6

1.ročný Biblický plán: Lukáš 14:25 - 15:10 a Sudcovia 19 – 21

2.ročný Biblický plán: Marek 2:13-22 a 3.Mojžišova 15