Čítanie z dňa:  1.07.2015
  Pastor Chris   

Buď plný radosti

Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, (1.Peter 1:8).


Byť šťastným a plným radosti je osobné rozhodnutie a voľba, ktorú musíš urobiť. Démoni sa pripájajú k ľuďom, aby ich urobili nepokojnými, zmätenými, smutnými a depresívnymi. Akonáhle môže diabol knokautovať niekoho radosť, tak má toho človeka v pasci. Biblia hovorí: „...radosť z Hospodina je vašou silou“ (Nehemiáš 8:10). Radosť je v tvojom duchu; vždy ju roznecuj.

Jedným zo spôsobov, ako rozdúchať uhlíky radosti v tvojom duchu, je cez spoločenstvo s Duchom Svätým; Rimanom 14:17 hovorí: „Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ Keď si znovuzrodený, tak si sa narodil v Kristovi; v prostredí Ducha, kde je sláva, život, spravodlivosť, pokoj a radosť. Tí, ktorí pôsobia mimo tohto prostredia sú tí, ktorí čelia sklamaniam, nezdaru, nepokoju, depresii a neprekonateľným výzvam života! Ľahko sa znepokoja, zahorknú, nahnevajú sa a sú znechutení, pretože sa im zdá, že nič v ich živote nefunguje. Znechutení ľudia znechutia iných; nešťastní ľudia urobia nešťastnými iných; zranení ľudia zraňujú druhých.

Avšak keď si už raz prišiel do vzťahu s Bohom, tak sa daj do súladu cez Ducha Svätého s Jeho vôľou a zámerom pre tvoj život a tvoja radosť bude pretekať. Ľudia sa budú čudovať, ako je možné, že stále zostávaš v radosti uprostred výziev.

V Jánovi 15:11 Ježiš povedal: „Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná.“ Pánova túžba je, aby Jeho radosť bola v tebe dvadsaťštyri hodín denne, bez ohľadu na okolnosti, ktorým čelíš. Dal ti radosť, ktorá je nezávislá od udalostí, ktoré sa dejú okolo teba; radosť, ktorá vyteká z tvojho ducha – radosť nevysloviteľná a plná slávy (1.Peter 1:8).

Odmietni nosiť smutný výraz, ako keby bola na tvojich pleciach ťarcha celého sveta. Ježiš zobral tvoje starosti a priniesol ti svoju radosť. Filipským 4:4 hovorí: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ Toto nie je návrh, ale príkaz od Pána! Rozhodni sa, že tvojou povinnosťou je to, že budeš ďakovať a budeš vďačný vždy vo všetkom. 1.Tesalonickým 5:16 hovorí: „Stále sa radujte.“ Sláva Bohu naveky. Halleluja!
Vyznanie


Som dnes plný radosti a som posilnený Duchom Svätým! Žijem v Božej prítomnosti, kde je naveky plnosť radosti a hojnosť potešenia. Môj život je svedectvom Božej milosti a dobroty, vždy sa radujem v Pánovi! Halleluja!


Rozšírené štúdium: Filipským 4:6-7; 1.Timoteovi 6:17

1-ročný plán: Skutky 15:22-35; Ester 5-7

2-ročný plán: Lukáš 6:1-11; 5.Mojžišova 29