Čítanie z dňa:  1.08.2013
  Pastor Chris   

Spoznaj svoje „charakteristické vlastnosti“

„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon“(Galatským 5:22-23).


Príťažlivosť prístroja je v jeho vlastnostiach. Napríklad ak si vyberáš nový mobilný telefón, chceš vedieť, aké sú jeho vlastnosti, jeho funkcie. Chceš poznať všetko, čo tento prístroj dokáže urobiť. Na svojej životnej ceste v Kristovi sa musíš oboznámiť s niektorými skutočnosťami, ktoré určujú, aké sú tvoje „vlastnosti“, čo je teraz v tebe. Aké sú vlastnosti toho nového života, ktorý si prijal do svojho ducha?

Si Božie originálne dielo, Jeho vynikajúco zhotovené majstrovské dielo (Efezským 2:10) a máš špecifické vlastnosti, ktoré sú pre teba typické, ako sú: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, miernosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Toto sú charakteristické vlastnosti tvojho znovustvoreného ľudského ducha. Skutočnosť, že sú v našom úvodnom verši opísané ako „ovocie“, ti dáva vedieť, že sú to veci, ktoré môžeš rozvíjať a môžu rásť v tvojom živote! Môžeš rozmnožovať ich moc a užitočnosť.

Mnoho ľudí sa nikdy nezaujíma o funkcie svojich zariadení, používajú len tie najzákladnejšie a preto nemôžu mať úžitok z plného využitia prístroja. Napríklad Božia láska je v tebe, tak ju vždy používaj. Láska víťazí nad všetkými okolnosťami, preto kráčaj v láske a vždy zvíťazíš, pretože moc lásky je tá najväčšia moc, ktorá existuje.

Je v tebe ešte viac vlastností; študuj Božie Slovo, aby si ich poznal a potom používal. 1.Ján 4:4 napríklad hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ To znamená, že si víťaz nad svetom a premohol si zlého a zlých duchov temnoty vrátane všetkých negativizmov života, pretože v tebe žije Ten väčší.

Keď študuješ Slovo, objavíš vynikajúce kvality svojho znovustvoreného ľudského ducha. Môžeme žiť výnimočný život prostredníctvom poznania Toho, ktorý nás povolal do slávy a výnimočnosti.
Vyznanie


Viem, kto som. Som osoba, v ktorej je Kristus! Som si vedomý prirodzených vlastností Božieho života v mojom duchu! Bol som stvorený pre slávu, krásu a výnimočnosť a prinášam dnes dobré veci, pretože v mojom srdci je pokladnica požehnaní.


Rozšírené štúdium: Matúš 12:35; 1.Ján 5:4

1-ročný plán: Rimanom 6:1-14; Žalmy 56-59

2-ročný plán: Lukáš 12:22-34; Sudcov 7