Čítanie z dňa:  1.09.2014
  Pastor Chris   

Jeho Slová a Duch sú život

„...slová, ktoré vám hovorím sú duch a sú život“ (Ján 6:63).


Pánove slová v našom úvodnom verši nám dávajú porozumieť moci, vlastnostiam a schopnosti Božieho Slova. Všetko, čo pochádza z Boha, je „Boh“; to neznamená Jeho „osobu“, ale že to nesie Jeho život, Jeho vlastnosti. Je to ako ľudské DNA, ktoré môže byť vystopované z niečoho tak malého ako chumáč vlasov z tvojho tela. Tento malý prameň vlasov má v sebe tvoju jedinečnú identitu. Takým istým spôsobom všetko, čo pochádza z Ježiša, Jeho Slova, má v sebe Jeho identitu, moc a život. Dalo by sa povedať, že Jeho Slovo, ktoré prichádza k tebe, nesie Jeho „DNA“.

Toto je neobmedzená moc Božieho Slova. Nie každé ľudské slovo má život. Ale je pozoruhodné vedieť, že Ježiš povedal, že Jeho slová sú duch a život. Niet divu, že Jeho Slovo sa nikdy nevrátilo k Nemu prázdne. Pozri sa, ako krásne je to v Biblii opísané (angl. preklad): „Tak budú moje slová, ktoré vychádzajú z mojich úst: nenavrátia sa ku mne naprázdno. Vykonajú prácu na ktorú som ich vyslal, uskutočnia úlohu, ktorou som ich poveril“ (Izaiáš 55:11).

Ak Jeho Slovo pre teba je Slovo uzdravenia a zdravia, tak bude v tebe pôsobiť a dokončí svoje určenie tak, že sa to prejaví v tvojom dokonalom zdraví. Ak sa to týka financií, bude to to isté. Ak prijmeš Jeho Slovo spravodlivosti, tak zdokonalí v tebe Božiu spravodlivosť. Keď apoštol Pavol prijal Ježišove slová, život Slova prenikol celú jeho bytosť tak veľmi, že keď brali z jeho tela šatky a zástery a položili ich na chorých, diali sa zázraky (Skutky 19:11-12).

Ty si sa znovuzrodil z toho istého Slova, ktoré nesie božský život (1.Peter 1:23); preto nielenže si nezničiteľný, ale aj všetkého, čoho sa dotkneš, je tiež požehnané. Všetko, čo vychádza z teba, nesie v sebe Boží život. Všetko, čo sa týka teba, bolo spojené s božskou energiou a je ochraňované Božím životom a mocou, ktorá pôsobí v tebe. Buď si toho vedomý a ži každý deň nadprirodzený život.
Vyznanie


Ďakujem Ti Otec za účinnosť Tvojho Slova a jeho schopnosť produkovať vo mne život, čo spôsobuje, že všetko čo robím, prosperuje. Bol som zdokonalený v spravodlivosti, cez moc a život Tvojho Slova a môj život je svedectvom o divotvornej moci Slova. Halleluja!


Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10-11; 2.Korintským 3:18

1-ročný plán: 1.Korintským 15:35-58; Príslovia 8-9

2-ročný plán: 1.Tesalonickým 2:10-20; Jeremiáš 18