Čítanie z dňa:  10.01.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Nové stvorenie s nadradeným, dokonalejším duchom!

„Ten, ktorý prichádza zhora (neba) je (ďaleko) na všetkými (ostatnými); kto prichádza zo zeme, patrí zemi a hovorí jazykom zeme (jeho slová sú z pozemského hľadiska).Ten, ktorý prichádza z neba je (vysoko) nad všetkými ostatnými (oveľa dokonalejší v dôležitosti a výnimočnosti)“ (Ján 3:31 angl. rozšírený preklad).


Náš úvodný text je krásnym opisom teba ako nového stvorenia. Si z neba a si nadradený všetkým ostatným stvoreniam v dôležitosti a dokonalosti.

Pochop, že tento prirodzený svet bol podriadený vplyvu satana, a preto existuje vo svete choroba, nemoc, smrť, chudoba a všetky druhy zla. Avšak ty nie si z tohto sveta; patríš do iného kráľovstva – do Božieho kráľovstva. Si teraz naozaj pravým obyvateľom Siona.

Toto ťa odviedlo preč z úrovne obyčajnej bytosti; každý z nás je novým stvorením v Kristovi, narodený s nadradeným, výnimočným duchom. 2.Korintským 5:17 hovorí: „...ak je niekto v Kristovi je novým stvorením.“ Boh neurobil nové stvorenie, ktoré je podrobené satanovi, chudobe, chorobe, nemoci a smrti. Nie! Urobil nové stvorenie, ktoré je víťazné nad svetom; nové stvorenie, ktoré je v jednote s Bohom a je spoludedičom s Kristom (1.Korintským 6:17).

1.Peter 2:9 hovorí: „Ale vy ste vyvolenou generáciou...“ (angl. preklad). Slovo „generácia“ pochádza z koreňa slova „gen“. Gény nesú informáciu, ktorá buduje a zachováva bunky organizmu a odovzdáva genetické črty z rodičov na deti. Určujú fyzické, duševné a iné charakteristiky jednotlivca zdedené z jeho rodičov. Takže keď ťa Slovo opisuje ako vyvolenú generáciu, opisuje božský genetický materiál, z ktorého si bol utvorený; máš takpovediac Božie „DNA“.

Niet divu, že Biblia hovorí, že si viac ako premožiteľ, víťaz (Rimanom 8:37). Narodil si sa na to, aby si zjavoval milosť, výnimočnosť, krásu, dokonalosť a atmosféru božskosti. Si nositeľom požehnaní, preto všade, kam ideš, meníš životy, odnímaš bolesti a prinášaš radosť do sŕdc mnohých. Roznášaj a rozširuj Božiu dobrotu tým, ktorí sú okolo teba.
Vyznanie


Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, som narodený s Božím životom a prirodzenosťou. Zjavujem dnes všade Jeho slávu, dokonalosť a milosť. Som obrazom vzkrieseného Krista, spojil som sa s Božím druhom života, som narodený na to, aby som zjavoval Jeho spravodlivosť a rozširoval dobrotu a výnimočnosť Toho, ktorý ma povolal do svojho predivného svetla. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: 1.Peter 1:23; 1.Ján 4:4; 1.Ján 5:4

1-ročný plán: Matúš 8:1-27; 1.Mojžišova 25-26

2-ročný plán: Skutky 8:1-13; Ester 1-2