Čítanie z dňa:  10.03.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Božská sieť

Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila (1.Kráľov 17:9).


V 2.Mojžišovej 1-2 Biblia hovorí o tom, ako faraón vydal nariadenie, aby boli zabití všetci malí chlapci zo Židov od dvoch rokov nižšie. Mojžiš sa narodil židovským rodičom počas tohto obdobia a jeho matka ho ukrývala tri mesiace. Keď ho už nemohla viac ukrývať, dala ho do košíka, ktorý nechala na okraji rieky. Onedlho sa do tej istej rieky prišla okúpať faraónova dcéra a všimla si košík vo vysokej tráve. Poslala po slúžku, aby priniesla košík a keď ho otvorila, uvidela dieťa a okamžite si ho zamilovala. Rozhodla sa, že sa ho ujme a prikázala služobníctvu, aby priviedli nejakú židovskú ženu, ktorá sa bude o dieťa starať. Žena, ktorú našli, bola skutočná Mojžišova matka a dostávala mzdu za to, že sa stará o svoje vlastné dieťa.

Toto sa nestalo náhodou; to všetko zorganizoval Boh. Vie, ako priviesť správnych ľudí na to miesto, kam sa chystáš ísť. Povedal: „Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec“ (Zjavenie 22:13). To znamená, že v tvojom živote by nemali byť nepríjemné prekvapenia; On je prvý a posledný a organizuje všetko od začiatku až do konca. Rozhodni sa, že pôjdeš len tým smerom, ktorý už pre teba naplánoval. Niektorí ľudia idú smerom, ktorý si vytvorili sami a to je nebezpečné. Na tejto ceste je veľa problémov, bojov a ťažkostí. Na Božej ceste však nie je temnota. Všetko je už predpripravené podľa načasovania Jeho Ducha tak, aby to bolo také, aké to má byť, a to v tom čase, keď to potrebuješ.

Namiesto toho, aby si sa modlil: „Ó Pane, priprav a spoj ma so správnymi ľuďmi“, hovor v jazykoch. Čím viac hovoríš v jazykoch, tým viac ťa Boh spája s vecami, okolnosťami, ľuďmi a finančnými zdrojmi, ktoré sú v súlade s Jeho povolaním pre tvoj život. Keď hovoríš v jazykoch, tak sa neocitneš v situáciách, kedy budeš drieť na tom, aby si sa stretol so správnymi ľuďmi; z oblasti ducha príde odpoveď na tvoje modlitby v jazykoch. Boh pozná každého a vie všetko. Vie, čo potrebuješ a môže to všetko pre teba zaobstarať. Je na to dosť veľký.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasný dar Ducha Svätého, ktorý mi vždy pomáha so správnymi kontaktmi, ktoré potrebujem, aby som sa v živote posúval dopredu. Vyhlasujem, že som božsky spojený so všetkými potrebnými zdrojmi, a to ľudskými, materiálnymi a finančnými, ktoré sú v súlade s mojim určením v Bohu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 14:16; Židom 11:23

1-ročný plán: Marek 14:27-52; 4.Mojžišova 27-28

2-ročný plán: Skutky 26:12-23; Žalm 69-70