Čítanie z dňa:  10.05.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ŽIŤ KAŽDÝ DEŇ VÍŤAZNE

pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera (1.Jánov 5:4).


V Kristovi existuje vyšší život a presne do tohto života si bol povolaný. My nie sme len takí obyčajní ľudia. Ježiš nám daroval nadprirodzený život a zároveň nám prišiel ukázať ako ho žiť. Keď kráčal po zemi, Jeho život a služba boli príznačné absolútnym demonštrovaním spravodlivosti Boha a dominancie Ducha. Ježiš disponoval myslením bezpodmienečnej nadvlády. Nedal sa vystaviť úpadku a temnosti tohto sveta. On panoval nad prírodou a žil nad elementami. Aleluja!

Triumnfálny život Krista na zemi bol pre nás príklad aký máme nasledovať. Odkedy nám patrí rovnaký život a prirodzenosť ako má On, tak by sme každý deň mali žiť víťazne s prevahou nad okolnosťami. Biblia uvádza ako je On tak sme aj my na tomto svete (1.Jánov 4:17). Ty si vybudovaný s možnosťami v rámci svojho zriadenia (systému). Na tomto svete si sa neocitol ako obeť, ale premožiteľ. Boh ti dal prevahu nad všetkými vecami (1.Mojžišova 1:28). Daroval ti život nadradený, nie len okolnostiam či silám prírody, ale takisto duchovným bytostiam zla – satanovi a jeho kohorty (vojenská družina).

Odmietni žiť klasickým životom. Zober si podnet od Majstra: On kráčal na vode, otvoril slepé oči, odblokoval hluché uši, chromých postavil na nohy, obnovil reč nemým, vzkriesil mŕtvych a doslova presiahol zákony matky prírody. My dokážeme a máme robiť podobne, pretože sme z „rovnakého súdka“ ako je On. Božstvo pracuje v tebe. Kristus je nažive a fungujúci v tebe a preto ťa nič nezloží. Každý deň ži triumfálne.
VYZNANIE


Môj život je nadprirodzený a tak každý deň žijem triumfálne. Kristus vo mne je zaistením života nekonečných možností a zakaždým narastajúcej sláve. Som nadradený satanovi, životným okolnostiam a temnosti ako aj ekonomickým podmienkam tohto sveta. V Kristovi Ježišovi som víťaz teraz a navždy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Jánov 4:4; 1.Jánov 5:4; Lukáš 10:19

1.ročný Biblický plán: Ján 5:1 – 30 & 1.Kráľov 4 – 6

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 7:1 – 9 & Príslovia 6