Čítanie z dňa:  10.06.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Úcta spôsobí viac úcty

„Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!“ (1.Peter 2:17).


Všetko, čo nám hovorí Božie Slovo, je dôležité, ale isté veci sú nám dané ako kľúčové princípy a faktory na to, aby sme v živote rástli. Tieto veci nám pomáhajú v tom, aby sme víťazili a dávajú nám úžitok. Jednou z takýchto vecí je úcta. Je pre nás dôležité, aby sme porozumeli, čo je úcta a ako ju dávať iným. Náš úvodný verš nám hovorí o úcte z odlišnej perspektívy.

Úcta v prvom rade znamená preukazovať rešpekt k niekomu, voči niekomu alebo niečomu. Znamená to prejaviť uznanie, vážiť si iného. Znamená to dať prednosť. Vo svetle týchto definícií nám Biblia hovorí, aby sme si uctili všetkých ľudí. Máme si ctiť bratstvo – tých, ktorí sú v Božom dome – a robíme to tak, že chodíme v láske, pretože Ježiš nám povedal, aby sme milovali jeden druhého. Nemôžeš chodiť v láske bez toho, aby si prejavoval úctu.

Tento verš tiež hovorí: „Boha sa bojte.“ Úctu prejavujeme Bohu tým, že voči Nemu preukazujeme

úctivú bázeň. Napokon sa tam hovorí: „Kráľa ctite.“ Toto hovorí o tom, ako jednať s ľuďmi, ktorí sú nad nami – tí, ktorí majú nad nami autoritu – či už v našom spoločenskom, pracovnom alebo politickom živote.

Prečo nám Boh hovorí, aby sme si ctili iných? Je to kvôli tomu, čo úcta robí. Môžeš prijať len to, čo dáš. Ak nedáš úctu, nemôžeš úctu prijať. Čím viac si ctíš druhých, tým viac si ctia teba. V Zjavení 5:10 sa hovorí, že Ježiš Kristus: „...nás učinil nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi“ (angl. preklad). Toto nám dáva predstavu o tom, že sme boli vzkriesení na to, aby sme boli v Kristovi Ježišovi poctení. Sme kráľmi a kňazmi, sme muži a ženy cti. Takže musíme byť vždy ochotní dať úctu, pretože úcta spôsobí viac úcty.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma robíš hodného cti a učíš ma dávať úctu iným. Ochotne dávam druhým úctu s úprimnosťou a láskou, a tým vyjadrujem Tvoju prirodzenosť lásky a pokory v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rimanom 12:10; Rimanom 13:7

1-ročný plán: Skutky 2:1-21; 2.Kronická 5-7

2-ročný plán: 2.Korintským 1:12-24; Kazateľ 11-12