Čítanie z dňa:  10.06.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

DOMINANTNÝ ŽIVOT

pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera (1.Ján 5:4).


V úvodnom verši apoštol Ján neprorokoval; ale potvrdzuje život aký máme v Kristovi; život dominancie (nadradenosti) nad satanom, svetom a jeho systémom. Kresťan je nepremožiteľný; on je víťaz na každej strane; narodil sa do slávneho život a nikdy nemôže ani zlyhať.

Prečíťaj si Ježišov výrok o tvojom nedobytnom a neporaziteľnom druhu (podstate) – o tvojej autorite a dominancie v Ňom: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí“ (Lukáš 10:19). V Markovi 16:18 povedal - hady budete brať, a keby vypijete niečo smrtonosné, neuškodí vám to. Znamená to, že ty nemôžeš byť otrávený. Aký je to len život!

On premohol svet a dal nám víťazstvo, silu podmaniť si tento svet. Presne to Ján potvrdzuje v našo úvodnom čítaní. Slovo „premôcť“ znamenámať víťazstvo, podmaniť si a prevládať nad. Ty si podmanil, skrotil a premohol elementy tohto sveta; okolnosti života; preto kráčaj v dominancii nad nimi.

Slovo nehovorí „Premôžeš ak sa dostatočne pomodlíš“; jediné kritérium je byť narodený z Boha a ty automaticky máš silu nad každou krízou a dominanciu nad okolnosťami. Od nepriateľa – diabla, môže prísť znepokojivá správa, ale ty ostaň flegmatický; v Kristovi je z teba už (teraz) víťaz. 2.Korintským 2:14 hovorí „Alnepokojujúca situácia môže prísť e vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi ...“

Nikdy sa nečuduj ani nebuď bezradný pre skúšky, pokušenia či výzvy ktoré môžu prísť do tvojej cesty; v samotnom centre toho všetkého, ty vždy vyhráš: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.ján 4:4). Musíš prísť do tohto bodu vedomia; trénuj a rozvíjaj sám seba v takomto podvedomí.
MODLITBA


Som narodený zo Slova; preto je môj pôvod božský. Prekonal som svet aj s jeho zlyhaniami, nenávisťou, korupciou, úpadkom a limitáciami. Víťazne kraľujem nad okolnosťami, pretože Kristus je vo mne; to je moja životná istota pre vždy narastajúcu slávu a večnú prosperitu, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:5; Žalm 8:4 – 6; Efezským 1:11 – 23

1.ročný Biblický plán: Skutky 2:1 – 21 & 2.Kronická 5 – 7

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1:12 – 24 & Kazateľ 11 – 12