Čítanie z dňa:  10.08.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NEPROS V JEHO MENE

Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2. Korintským 5:20).


Božie Slovo nás opisuje ako „Kristových ambasádorov.“ Znamená to, že sme oficiálne menovaní za Jeho legálnych zástupcov na zemi. Bola nám daná moc splnomocnenia používať meno Ježiš A tak konáme v Jeho mene. Zakaždým ako niečo v mene Ježiš potvrdíme, alebo vyhlásime (nariadime), je to podobné akoby sám Ježiš konal. Keď používame meno Ježiš, rozprávame na Jeho mieste a v Jeho zastúpení.

Niektorí ľudia sa s týmto menom uchýlia k proseniu (cháp v kontexte doslova žobrať) a to je nesprávne. Ako môžeš prosíkať a použiť pritom to najväčšie a najsilnejšie meno aké vôbec existuje? Meno Ježiš je najväčšie meno v celom vesmíre, pretože patrí Jemu, ktorý má každú autoritu a všetku moc. Pamätaj si Ježiš ti dal svoje meno, aby si podľa Neho žil.

Prečítaj si Pavlov výklad opisu tohto mena vo Filipským 2:9 – 10: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou.“ S týmto menom ( v tomto mene) nikdy nepros; miesto toho vydaj uznesenie (nariadenie).

Spomeň si na to čo urobil Peter v Skutkoch 3 s menom Ježiš. Použil ho ako inštrument proti ochrnutiu a paralýze. Pozrel sa do očí muža čo bol od narodenia chromý a povedal mu „ … Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Skutky 3:6). To nebola modlitba; Peter neprosil Boha o uzdravenie ochrnutého muža. To čo urobil bolo jednoducho použitie mena Ježiš ako inštrument.

Keď o niečo požiadaš na základe podriadenosti k menu Ježiš, On to považuje za hotovú vec (už sa tak stalo Ján 14:14). Použi Jeho meno a zraz diabla aj s jeho kohorotmi pod svoje nohy lebo tam patria. Použi meno Ježiš na svoje vlastné vybudovanie v triumfálnom živote, všestrannom úspechu, zdraví, prosperite a radosti. Použi meno Ježiš a urob svoj život skvelý!
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem za udelenú moc splnomocnenia k používaniu mena Ježiš. Využívam tento nádherný inštrument na uzemnenie diabla a jeho démonov, hriechu, choroby a smrti a dávam ich všetkých na porazené miesto kam patria! Okolnosti života sú donútené pracovať pre moje dobro, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 14:13; Filipským 2:9; Skutky 3:16

1.ročný Biblický plán: Rímskym 12:1 – 16; Žalm 85 – 88

2.ročný Biblický plán: Lukáš 14:25 – 35; Sudcovia 18