Čítanie z dňa:  10.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ADRESUJ ICH PODĽA MENA

Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho! (Marek 9:25).


Ak si niekedy chcel vedieť ako vyháňať démonov, tak potom Ježiš zanechal v hornom verši jasný príklad. On adresoval priamo ducha zodpovedného za špecifický stav. Povedal „ ... Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho!“ Nestačilo len povedať „napomínam ťa“ Preniesol to do úrovne karhania. Adresoval diabla s konkrétnym menom: nemý a hluchý duch. A samozrejme ten diabol vyšiel von.

Nestačí len povedať „satan viažem ťa.“ Satan je všeobecné meno pre diabolskú bytosť. Podľa čoho zistíš s akým konkrétnym diablom či démonom pojednávaš v špecifickom čase? Môžeš to poznať podľa typu súženia, problému prípadne ak to odhalí Duch Svätý. Pritom ako démoni vykonávajú svoju prácu, manifestujú zároveň charakter vlastnej bytosti čo napomáha s ich identifikáciou a teda primeraným oslovením. Pomocou prejaveného charakteru diabla dokážeš poznať aké má meno, pretože meno opisuje charakter. Démoni sú pomenovaní podľa svojho charakteru tak ako to vidíme v Písme.

Napríklad ak identifikuješ nečistého ducha, potom už ďalej nepotrebuješ uvažovať nad tým aké je jeho meno. Adresuješ ho podľa toho a povieš „ty nečistý duch, prikazujem ti vystúpiť von v mene Ježiš!“ Žiaden diabol ti nedokáže odporovať, keď ho vyženieš von v mene Ježiš.

Biblia uvádza „ ... aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“ (Filipským 2:10). Marek 6:7 hovorí ako nám Ježiš dal moc vyháňať nečistých duchov. V Matúšovi 10:8 bol dôrazný keď povedal „Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte ...“ Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, som vďačný za udelenú autoritu používať všemocné meno Ježiš na vyháňanie diablov. Satan nemá v mojom živote, v mojej domácnosti ani v živote mojich milovaných žiaden priestor. Kráčam v pokračujúcom víťazstve, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Marek 1:25 – 26; Marek 16:17; Lukáš 10:18 – 19

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 10:1 – 18 & Príslovia 27 – 28

2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 3:1 – 10 & Jeremiáš 28