Čítanie z dňa:  11.02.2016
  Pastor Chris   

Moc pracuje pre tých, ktorí veria!

Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9:23).


Božia moc je dostupná vždy na to, aby zachraňovala, požehnávala, uzdravovala a premieňala životy; ale pracuje len pre tých, ktorí veria. Rimanom 1:16 zdôrazňuje toto: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu...“ Takže toto ozrejmuje niektoré domnienky a chybné názory, ktoré ľudia majú. Napríklad tí, ktorí hovoria: „Každý chorý, za ktorého sa Ježiš modlil, bol uzdravený.“ Ale Biblia to takto nehovorí.

Na niektorých miestach Biblia hovorí: „ A uzdravil mnohých“ (Marek 1:34). Na iných miestach sa hovorí, že: „...uzdravil všetkých, ktorí boli chorí“ (Matúš 8:16). Takže keď Boh hovorí „mnohých“ a keď hovorí „všetkých“, tak by to mal byť rozdiel. Ale napriek tomu vám chcem ukázať aspoň jedno miesto, kde bolo ťažké pre Ježiša uzdravovať. Bolo to v Jeho rodnom meste Nazarete.

Biblia nám hovorí, že ľudia frflali kvôli Jeho chovaniu: „Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom“ (Marek 6:3). Bol im tak známy, že Ním pohŕdali. Boli urazení, že sa správa inak. A preto Biblia hovorí: „A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich“ (Marek 6:5).

Takže ak Biblia hovorí, že Ježiš „nemohol urobiť iného divu“, znamená to, že to skúšal. Pokúšal sa o to, ale nefungovalo to. Nemohol urobiť taký zázrak, ako uzdraviť slepého, hluchého, alebo chromého. Nemohol vykonať takéto zázraky v Nazarete, pretože ľudia neverili. Biblia hovorí, že sa: „...divil ich nevere.“ Ich nevera „skratovala“ Božiu moc.

Ak študuješ Jánovo evanjelium, tak niekoľkokrát keď Ježiš slúžil ľuďom, tak povedal: „...len ver“, pretože ak neveríš, nemôžeš zažívať Božiu moc. Ak neveríš, nemôže ťa zachrániť. Moc funguje pre tých, ktorí veria. Neexistuje pre teba nič nemožné, ak veríš: „Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ (Marek 9:23).
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré vkladá do môjho ducha vieru. Moja viera je silná a neotrasiteľná. Viem, kto som a viem, že môžem urobiť všetko, cez Krista, ktorý ma posilňuje. Halleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:5; Marek 11:23-24

1-ročný plán: Matúš 27:27-44; 2.Mojžišova 40

2-ročný plán: Skutky 17:1-9; Žalm 11-13