Čítanie z dňa:  11.02.2018
  Pastor Chris   

VIDIEŤ KRISTA V SEBE

Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal, zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna … (Galatským 1:15 – 16).


Apoštol Pavol v našom úvodnom čítaní svedčí o tom ako tešilo Boha zjaviť svojho Syna Ježiša Krista v ňom (Pavlovi). To neplatí len pre apoštola Pavla; je to volanie pre každého Kresťana; ty ako znovuzrodený – Kristus je v tebe. Biblia hovorí „ … ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:26 – 27).

Božím účelom pred začiatkom vekov bolo odhaliť Krista v tebe. Môžeš vidieť Krista v sebe? Dokážeš vidieť ako sa život Krista nachádza v tebe? Ak je Kristus zjavený v tebe, potom sa nenájde žiaden priestor pre akúkoľvek formu choroby v tvojom tele. Nádej ako budeš opäť žiť, nádej ako budeš navždy úspešný, nádej o tom že tvoj život bude skvelý, nádej o tom že v tvojom živote nebude žiadne zlyhanie sú zjavenia o Kristovi v tebe.

Možno máš diagnózu terminálnej choroby; nezúfaj. Ak dokážeš vidieť Krista v sebe potom je koniec tej nemoci. Biblia hovorí „Ak je Kristus v tebe, potom aj keby bolo tvoje telo vystavené smrti kvôli hriechu, Duch dáva život pre spravodlivosť“ (Rímskym 8:10 ang KJV). Nezáleží na tom aký veľký je ten tumor, život Krista v tebe spôsobí jeho rozloženie.

Krv prirodzeného človeka je životom v jeho tele (Leviticus 17:11), ale keď si znovuzrodený, Kristus sa stal tvoj život (Kolosenským 3:3). Tvoja krv nie je to čo ťa udržuje pri živote. Teraz dokážeš lepšie pochopiť keď Biblia hovorí „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha“ (Ján 1:12 – 13).

Ty si narodený z Boha; máš v sebe život Krista; On je tvojou silou. Kristus v tebe znamená napredovanie, úspech a dokonalosť v tvojom živote; dni zlyhaní a temnoty sa navždy pomynuli! Nech je požehnaný Boh!
VYZNANIE


Kristus je vo mne! On je môj život a moje všetko! V Ňom žijem, hýbem sa a mám moje bytie. V Ňom som navždy víťazný; predstavujem úspech; je zo mňa viac ako premožiteľ. Kristus je moja múdrosť, spravodlivosť a oslobodenie. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:1 – 2; Kolosenským 1:25 – 27

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:27 – 44; Exodus 40

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:1 – 9; Žalm 11 – 13