Čítanie z dňa:  11.06.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Odlož lenivosť

„Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka, a hľa, všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie: Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať - a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec“ (Príslovia 24:30-34).


Aby si postupne robil pokrok vo svojom duchovnom živote kresťana, musíš odstrániť lenivosť. Leniví ľudia nielenže nie sú schopní držať tempo s Bohom, ale nie sú schopný držať tempo so životom samotným. Ich necitlivosť k zodpovednosti im prekáža v tom, aby robili v živote dôležitý pokrok. Všimni si znova naše úvodné verše; je to dôležité napomenutie odložiť lenivosť.

Lenivosť je viac ako len neustlať si posteľ, keď ráno vstaneš; niektorí ľudia sú veľmi leniví, aby sa modlili. Majú súrny problém a ani sa nad tým nezamýšľajú, aby sa za to modlili. Spomínam si na jednu pani, ktorá neustále hovorila, že cíti stále bolesť hlavy, ktorá jej zabraňuje v tom, aby robila mnoho vecí. Opýtal som sa jej: „Modlili ste sa za to?“ Samozrejme, že odpovedala: „Nie.“ Povedal som jej, aby išla a modlila sa za to.

Keď som ju o niekoľko dní videl, povedala, že bolesť stále trvá, čo naznačovalo, že sa za to nemodlila, ako som jej hovoril. Potom som jej povedal: „Dovoľte, aby som vám povedal toto: ak nejednáte s diablom, on bude jednať s vami.“ Toto vyhlásenie ňou zatriaslo. Uvedomila si, že je to dôležitejšie, než si myslela.

Ak cítiš bolesť hlavy, hovor k bolesti, aby opustila tvoju hlavu. Prevezmi autoritu nad tým. Nejednaj s tým ľahkovážne. Ak dáš diablovi lano, bude chcieť byť kovbojom. Nedaj mu žiadne miesto okolo seba. Pán Ježiš Kristus nedal diablovi žiadnu príležitosť. Nepohrával sa s Otcovými záležitosťami, bral ich vážne. Nikdy nebol lenivý, aby hovoril Slovo.

Je nešťastím, že z lenivosti niektorí kresťania dokonca ani nevyznávajú Božie Slovo ohľadom seba. Majú pocit, že to môžu povedať neskôr. Neodkladaj na neskoršie, aby si vyhnal diabla zo svojho tela a zo svojich záležitostí. Biblia hovorí: „...ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás“ (Jakub 4:7); je to tvoja zodpovednosť, aby si vyhrešil diabla všade, kde zdvíha svoju škaredú hlavu. Neotáľaj.
Modlitba


Drahý Otec, horlivosť za Tvoje Kráľovstvo sa stalo vo mne ohňom, ktorý nemôže byť uhasený; to spôsobuje, že som usilovný v prímluve a v získavaní duší. Využívam Tvoju milosť a moc, ktorá je vo mne, aby som vykonal všetko, čo si pre mňa dnes určil, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rimanom 12:11; Príslovia 6:6; Príslovia 13:4; Príslovia 20:4

1-ročný plán: Skutky 2:22-47; 2.Kronická 8-11

2-ročný plán: 2.Korintským 2:1-7; Pieseň Šalamúnova 1-2