Čítanie z dňa:  11.06.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ODOVZDAŤ SA NADVLÁDE SLOVA

A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými (Skutky 20:32).


Nezáleží na tom kde si bol ani to čo sa s tebou stalo; ak dovolíš Slovu mať nadvládu v tvojom živote, potom budeš vo všetkých okolnostiach kráčať v absolútnom víťazstve. Pri tom ako sa prenechávame Slovu, všímame si niektoré zásadné body akými sú: vedomosť, meditácia a vyhlásenia viery.

Ako prvé a najpodstatnejšie, potrebuješ poznať Slovo a dovoliť mu sprevádzať tvoje myšlienky, slová a skutky. Boh povedal v Ozeáš 4:6ang KJV „Moji ľudia hynú (nechajú sa zničiť) pre nedostatok poznania ...“ Pán nehovoril o nedostatku všeobecného poznania, ale o poznaní Slova. Jedine znalosť Slova dokáže garantovať tvoj úspech, pokrok a prosperitu. Preto On od teba očakáva študovať verše Písma. Odmietni ostať v nevedomosti; oddaj sa Slovu. Ján 8:32 hovorí „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí .“

Po druhé musíš meditovať na Slove; udržuj ho v srdci a na jazyku. Pri meditácii sa Slovo mieša s tvojim duchom čo má za výsledok prinesenie svedectva. Józua 1:8 hovorí „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ Cez meditáciu dostávaš sám seba pod vplyv a moc Slova; dochádza k tvojej vlastnej transfomácii zatiaľ čo je tvoj duch nabitý pre víťazstvo.

Ako posledné, by si mal ostať smelý ohľadne vyhlásenia viery. Ver všetkému čo Boh hovorí a rovnako tak vyznaj svojim jazykom a uvdíš ako sa tvoj život zmení. Keď sa choroba, alebo strach snažia zaútočiť na teba, odpovedaj potvrdením toho čo Boh už vo svojom Slove ohľadne teba povedal. Nahlas vyslov „Mám v sebe život Boží! Som viac ako len premožiteľ; v Kristovi Ježišovi som víťaz! Od kedy prebývam v Kristovi, žiadna zbraň nebude proti mne úspešná“

Takto podrobíš samého seba pod vplyv Božieho Slova čo zaistí prejavenie sily v tvojom živote.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za skvelý život v Kristovi, kde je zjavená Tvoja milosť, moc, láska a spravodlivosť. Tvoje Slovo vo mne mocne pracuje, prináša ovocie božského života. Žijem v zdraví, nadprirodzenej hojnosti, neprestajnom víťazstve a radosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Izaiáš 55:10 – 11

1.ročný Biblický plán: Skutky 2:22 – 47; 2. Kronická 8 – 11

2.ročný Biblický plán: Lukáš 1:1 – 10; Deuteronómium 9