Čítanie z dňa:  11.07.2014
  Pastor Chris   

Slávne veci sú povedané o tebe

Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu (Židom 10:7).


Keď Pán Ježiš chodil po zemi, žil v dokonalej Božej vôli; kráčal v predurčenom pláne. Zistil svoje určenie a cieľ v napísanom Slove a naplnil slávne veci, ktoré o Ňom boli povedané.

Lukáš 4:17-21 nám ukazuje, ako Pán vstúpil do svojho určenia, keď povedal: „I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na Neho. A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.“ Pán rozpoznal a potvrdil verejne, že tieto verše boli napísané o Ňom. Poznal, aká je Jeho identita a poslanie; Jeho určenie bolo jasne napísané v Slove.

Žalm 87:3 hovorí: „Preslávne veci sa hovoria o tebe, ty mesto Božie.“ Toto sa vzťahuje na teba, nové stvorenie v Ježišovi Kristovi, ty si Božie mesto. Slávne veci sú o tebe povedané v Slove. Sú to slávne veci o tvojom dedičstve, umiestnení, schopnosti, slobode a privilégiách v Kristovi Ježišovi. Tvoja zodpovednosť je pozerať do Slova, aby si zistil a vstúpil do slávnych vecí, ktoré sú o tebe písané a naplnil svoje určenie.

Tvoje určenie je Božom Slove a bolo ustanovené; nie je určené tvojou rodinou, zázemím, bydliskom alebo súčasnou vládou. Si určený pre veľkosť; oddelený pre život víťazstva a triumfovania zo slávy do slávy. 1.Ján 4:4 hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je už vo svete.“ To znamená, že tvoj pôvod je v Bohu; pochádzaš z Neho a už si víťaz nad satanom a nepriazňami života. To je tvoje určenie. Zosobni si toto a iné slávne veci, ktoré sú o tebe napísané v Slove a kráčaj v ich svetle. Halleluja.
Vyznanie


Viem, kto som! Som odbleskom Božej slávy; Žiarou Jeho milosti a krásy! Kráčam dnes vo svetle Jeho slávy a zjavujem Jeho spravodlivosť a odhaľujem Jeho múdrosť, ktorá sa nachádza v mojom duchu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Žalm 87:3

1-ročný plán: Skutky 21:1-16; Jób 25-28

2-ročný plán: Galatským 3:1-12; Izaiáš 31