Čítanie z dňa:  11.08.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Buď dobre oboznámený so Slovom

„... spravodlivý bude oslobodený poznaním“ (Príslovia 11:9, angl. preklad).


Existuje príliš veľa kresťanov, ktorí nikdy neboli vyučovaní Božiemu Slovu. Mnohých nikto nikdy neučil o ich dedičstve a identite v Kristovi. A tak vždy, keď čelia životným problémom, tak sa cítia neschopní a prijmú pozíciu porážky a zlyhania. Je veľmi dôležité byť oboznámený so Slovom a vedieť ho používať v bežnom živote. Schopnosť žiť víťazný, radostný a úspešný život záleží od toho, ako veľa Božieho Slova si vložil do svojho ducha.

V našom úvodnom verši čítame, že spravodlivý bude oslobodený poznaním; netýka sa to len vyriešenia ťažkostí, ale aj uvedenia do dedičstva: prosperity, zdravia, uzdravenia, oslobodenia a všetkých ďalších požehnaní, ktoré sú zahrnuté v spasení. Zložitosť situácie, v ktorej sa človek nachádza, nie je až taký problém, skutočnou skazou je nevedomosť Slova. V Matúšovi 22:29 Pán Ježiš zjavuje, že dôvodom toho, prečo niektorí ľudia blúdia a robia v živote nesprávne rozhodnutia, je ich duchovná nevedomosť. Hozeáš 4:6 hovorí: „Môj ľud hynie pre nedostatok poznania.“

Maj v sebe horiacu túžbu, neuhasiteľný smäd po poznaní Božieho Slova. Hltavo študuj Bibliu a buduj sa v tom, aby si si zháňal kvalitnú kresťanskú literatúru, ktorá ti pomôže duchovne rásť. Máme mnoho materiálov, ktoré ťa požehnajú a pomôžu ti k tomu, aby tvoja viera rástla. Zavolaj na telefónne čísla alebo adresy našich kancelárií, ktoré nájdeš na našej webovej stránke a požiadaj o katalóg našich produktov, ktorý ti bude poslaný zdarma, alebo si môžeš naše materiály objednávať priamo na: www.christembassyonlinestore.org
Modlitba


Drahý nebeský Otec, keď dnes študujem Tvoje Slovo a meditujem nad ním, tak prijímam jeho porozumenie. Ďakujem Ti, že ma vedieš Tvojím Duchom, aby som kráčal v Tvojej dokonalej vôli a božskom dedičstve, ktoré je mi dané, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:17; 1.Korintským 1:4-5

1-ročný plán: Rímskym 12:17-13:14; Žalm 98

2-ročný plán: Filipským 1:23-30; Izaiáš 62