Čítanie z dňa:  11.09.2019
  Pastor Chris   

ÚČELOVÝ ŽIVOT S BOHOM

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2.Korintským 5:17).


Hoci ako znovuzrodený stále máš rovnaké fyzické telo, tvoj ducha sa už pretvoril na Kristovu podobu. Ježiš to zariadil pre nás: daroval nám svoj život a charakter spravodlivosti, tým keď prebral naše miesto hriechu a odsúdenia na kríži.

Teraz môžeme mať a žiť účelný život tu na zemi. V momente znovuzrodenia si bol narodený do života s Božím zámerom. Predstavuješ akoby predĺženú Božiu ruku pre požehnanie tvojho sveta.

Nezáleží na tom kým si bol pred odovzdaním svojho srdca Pánovi. Je úplne jedno ak sa mnoho ľudí vyjadrilo ako to v živote ďaleko nedotiahneš. Dnes je z teba princ moci spolu s Bohom. Akceptuj a pochop to a začni si vážiť svoje nové určenie v Kristovi.

V našom úvodnom verši sme čítali „ … Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Bol si katapultovaný do života víťazstva, úspechu, prosperity, nádeje i uistenia. To však ešte nie je všeko. Cez teba chce Boh priviesť mnoho ďaľších do rovnakej požehnanej jednoty a spoločenstva Ducha, aby aj ich životy mohli mať takisto účel a boží význam.
MODLITBA


Drahý Otec, radujem sa, lebo si ma označil svojou pečaťou a predurčil ako dieťa nebeského určenia, žijúce a napĺňajúce tvoj účel tu na zemi. Žijem nad a za prirodzenými spôsobmi života ako sú korupcia, zlo a prevládajúci úpadok v tomto svete temnoty, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Petrov 2:9; Efezským 2:10

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 11:1 – 15 & Príslovia 29 – 31

2.ročný Biblický plán: Lukáš 22:24 – 34 & 1.Samuelova 30