Čítanie z dňa:  11.12.2018
  Pastor Chris   

SPRÁVNE SA MODLIŤ

A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene (Ján 16:23).


Zakaždým ako sa modlíš by si mal dosahovať výsledky. Boh nám povedal modliť sa lebo On chce odpovedať na naše modlitby pričom my sa musíme modliť správne. Existujú niektoré jednoduché pravidlá modlitby; základné fundamentálne princípy ktoré ak nie sú uplatnené dochádza k na chybnú modlitbu.

Napríklad v Novej Zmluve sa modlíme v mene Ježiš. Ježiša na nič nepýtame; nemodlíme sa k Nemu. Môžeš Mu povedať ako veľmi Ho miluješ a vzdať vďaku Otcovi v Jeho mene, pričom sa nemodlíme k Ježišovi v mene Ježiš; to by nebolo správne. Keď sa modlíme stojíme v role Ježiša; preberáme Jeho miesto. Preto sa nemôžeme modliť k Ježišovi v Jeho mene pokiaľ okupujeme Jeho miesto; nedáva to žiaden duchovný zmysel.

Naviac modlíme sa s pochopením našej spravodlivosti Boha v Kristovi Ježišovi. Naša spravodlivosť nám dáva právo či garanciu byť vypočutí u Boha. To robí naše modlitby účiné a efektívne. Jakub 5:16 (ang AMPC) hovorí „ ... Úprimná (srdcom precítená, pokračujúca) modlitba spravodlivého robí úžasnú moc dostupnú [dynamickú vo svojom dianí].“ Preto modlitba v Novej Zmluve sa orientuje na vyvolanie zmien. Keď existujú výzvy cez modlitbu dokážeme sprístupniť moc – je to sila na zmenu!

Ježiš povedal „ ... ľudia by sa mali vždy modliť a neochabovať“ (Lukáš 18:1 ang KJV). To znamená zakaždým sa modliť a nevzdávať sa, pretože keď sa modlíš sprístupňuješ silu pre dielo spravodlivosti; vyvolávaš definitívne zmeny vo sfére ducha pre svoju výhodu. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za privilégium a príležitosť modlitby. Ďakujem za moc splnomocnenia na použitie mena Ježiš a prežívanie neobyčajných výsledkov každý deň. Dnes mocou tvojho Slova a schopnosťou Ducha žijem triumfálne, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 16:24; Ján 14:13 – 14; Jakub 5:17 – 18

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 3:7 – 22 & Ozeáš 7 – 10

2.ročný Biblicý plán: Zjavenia 11:11 – 19 & Jonáš 3 – 4