Čítanie z dňa:  12.01.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Občerstvený Duchom

Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána (Skutky 3:19-20).


Aké úžasné je vedieť, že môžeš byť každý deň občerstvený, obnovený, posilnený a povzbudený Duchom Svätým! Je to časťou Jeho služby v tvojom živote; Jeho prítomnosť v tebe prináša občerstvenie a obnovenie, takže nebudeš zastrašený, ale tvoj vnútorný človek bude presiaknutý mocou na každú úlohu.

Izaiáš 40:31 hovorí: „Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.“ Toto je práca Ducha Svätého v tvojom živote: Jeho láska, vernosť a moc sa ťa môže tak dotknúť a pozdvihnúť ťa, že nebudeš v živote nikdy porazený alebo nespokojný. Môžeš mať čas občerstvenia každý deň, obzvlášť vtedy, keď sa modlíš alebo študuješ Božie Slovo; môžeš byť premožený úžasnou prítomnosťou Ducha Svätého!

Ježiš povedal, že prijmete moc – schopnosť spôsobiť zmeny, keď prijmete Ducha Svätého (Skutky 1:8). Nehovoril o vonkajšej moci, ale o vnútornej moci, to znamená moci, ktorá spočíva vo vnútri v tebe. Táto moc, keď je oživená, ťa občerství a budeš produkovať vynikajúce výsledky. Toto je jedna z výhod hovorenia v jazykoch. Apoštol Pavol si uvedomil toto veľké požehnanie a výhodu trvalej prítomnosti Ducha Svätého vo veriacom, keď povedal: „Kto jazykom hovorí, seba buduje,...“ (1.Korintským 14:4).

Keď hovoríš v iných jazykoch, si obživený a občerstvený. Je to Duch Svätý, ktorý to spôsobuje, že hovoríš v iných jazykoch. Je veľmi dôležité pre každého kresťana, aby prijal Ducha Svätého. Nikto nemôže naplno žiť skutočný kresťanský život bez Ducha Svätého. Prečítaj si Nikodémovo mocné vyhlásenie k Ježišovi: „Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním.“ Aká úžasná pravda!

Aby si najlepšie mohol využiť svoje schopnosti a kráčal v nadprirodzene, to je možné len prostredníctvom Ducha Svätého. Nemôžeš dokonca bez Neho pochopiť ani Bibliu.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma učíš, ako aktivovať moc Ducha Svätého, ktorá je vo mne. Keď počúvam a študujem Slovo a modlím sa v jazykoch, vyhlasujem, že som občerstvený, oživený a obnovený božskou silou a som zmocnený na to, aby som dnes splnil každú úlohu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 1:6; Izaiáš 28:11-12

1-ročný plán: Matúš 9:18-38; 1.Mojžišova 29-30

2-ročný plán: Skutky 8:26-40; Ester 5-6