Čítanie z dňa:  12.01.2018
  Pastor Chris   

MÁŠ VÍŤAZSTVO

Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet (Ján 16:33).


Práve sme prečítali slová Ježiša; tak mocné, povzbudivé a utešujúce! On povedal (ang KJV) „ … Vo svete nachádzate súženie (utrpenie), ale ostaňte povzbudení; ja som prekonal svet.“ Aké je to len myslenie a vedomie. Takto Ježiš fungoval v živote, hoci sa nachádzal vo svete sužovanom veľkou tmou, ekonomickými ťažkosťami, chorobou, prenasledovaním, smrťou, katastrofami a podobne. On bol skutočne oddelený (odpojený) od problémov a korupčných vplyvov toho času. Jednoducho mal myseľ víťaza; a narábať s takýmto druhom myslenia očakáva od nás.

2.Timoteovi 3:12 hovorí „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“ Keď výzvy, prenasledovanie, situácie plné trápenia, turbulentné časy, skúšky a pokušenia prídu, ostaň povzbudený; buď pokojný pretože ty si už všetko premohol. Takýmto štýlom by si mal myslieť a žiť, pretože v Kristovi si premohol svet. 1.Ján 4:4 hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“

Keď máš takéto vedomie ono ovplyvní aj tvoj modlitebný jazyk. Nezáleží akým výzvam som vystavený, keď sa ja modlím prehlasujem „v mene Pána Ježiša, som premohol svet a jeho systém, jeho ekonomiku, nenávisť, chudobu, korupciu, depresiu a lož.“ Preto nič na svete (takéhoto druhu) nemôže získať moju pozornosť, lebo ja som prekonal svet v Kristovi.

Toto je pravda pre každého jedného z nás; ty nie si obeť ale víťaz. Nachádzaš sa v Kristovi a Jeho víťazstvo nad svetom bolo práve pre teba. Nemodli sa za prekonanie; nepokúšaj sa premôcť. Neposti sa za účelom niečo prekonať. Ty si už premohol satana, svet a jeho systém: „pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“ (1.Ján 5:4 – 5).
MODLITBA


Premohol som svet a jeho systémy; jeho problémy, utrpenia a pokušenia. Väčší je On ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Uplatňujem svoju autoritu v Kristovi nad všetkými silami a schémami nepriateľa. Ostávam večne triumfálny, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 34:19; 2.Timoteovi 3:12; Rímskym 8:35 – 39

1.ročný Biblický plán: Matúš 9:18 – 38; Genezis 29 – 30

2.ročný Biblický plán: Skutky 8:26 – 40; Ester 5 – 6