Čítanie z dňa:  12.03.2015
  Pastor Chris   

Pripravuj sa na Jeho príchod

Teraz, deti, zostávajte v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním zahanbení pri Jeho príchode (1.Ján 2:28).


Ježiš prichádza späť. Čas je skutočne krátky. Mnohí si myslia, že svet bude navždy pokračovať tak ako doteraz - v zmätku, krízach a zlobe; ale nebude to tak. Koniec je blízko.

Zjavenie 17:16 hovorí o zničení svetového náboženského systému a štruktúr posledných dní pred príchodom Krista. Biblia hovorí, že budú zničené v okamihu, tak rýchlo, že celý svet sa bude čudovať tomu, ako rýchlo to prebehlo.

Avšak otázka je: „Si pripravený na príchod Pána Ježiša?“ Keď niektorí ľudia počujú, že Ježiš príde skoro, tak zostanú smutní a boja sa zaspať pre prípad, že by sa objavil v noci. Netreba sa báť. Len si naprav svoj život; to je to, čo by si mal urobiť; kráčaj v láske a buď pripravený, pretože: „...lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte! (Matúš 24:44).

Nie je treba sa obávať Jeho príchodu. Biblia hovorí: „Ale pristúpili ste k vrchu Sionu...“ (Židom 12:22). Narodil si sa na Sione, keď si sa znovuzrodil. Nie si povolaný na vrch Sinai, kde bol súd a strach; si povolaný na Sion. Tak kráčaj ďalej v Božom svetle a buď pripravený, keď sa v sláve vráti Pán.




Modlitba


Ďakujem Ti Pane za Tvoje privilégium byť medzi Tvojimi vyvolenými, pripravenými a oblečenými v pohotovosti pre Tvoj skorý návrat! Naplňujem Tvoju dokonalú vôľu každý deň, cez Ducha Svätého kráčam vo svetle a prinášam svetlo môjmu okoliu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 21:34; Matúš 16:27

1-ročný plán: Marek 15:1-20; 4.Mojžišova 32-33

2-ročný plán: Matúš 22:15-22; 2.Mojžišova 21