Čítanie z dňa:  12.03.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ROB VŠETKO V JEHO MENE

A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho (Kolosenským 3:17).


V našom úvodnom texte apoštol Pavol odkazuje na podriadenosť (vecí) k menu Ježiš; používa pritom meno Ježiš ako inštrument alebo nástroj spôsobom akým by si ty narábal s nožom či inou zbraňou.

Predstav si ako by vyzeral život kde každý deň robíš všetky veci v mene Ježiš! Predstav si ako všetky tvoje projekty majú začiatok s menom Ježiš! Predstav si ako každý deň vkorčíš do kancelárie a prehlásiš „Prichádzam v mene Ježiš!“ Okamžite by sa vytratila každá forma limitácie. Aký život úspechu a slávy to len je!

Slovo je ohľadne tejto otázky zreteľné: v mene Ježiš dokážeš urobiť čokoľvek pokiaľ to prináša slávu k Otcovi. Ak by si žil takýmto spôsobom, v tvojom živote by nebol žiaden strach; Nešiel by si večer späť uvažujúc čo sa ti môže stať, pretože ty žiješ pre Neho – v Jeho autorite. Nič sa tomu nevyrovná; takýmto spôsobom sa má žiť nadprirodzený Kresťanský život.

Ak napríklad v tvojom tele sa nachádzal tumor, použi meno Ježiš ako inštrument proti nemu. Povedz „Tumor, v mene Ježiš nemôžeš ostať v tomto tele; vyrezávam ťa“ a on pôjde von! Ak si mal problém so svojim srdcom, nariaď mu normálne fungovať v mene Ježiš. Ak si zažíval ťažkosti na pracovisku, prikáž tej búrke utíchnuť v mene Ježiš.

Jeho meno predstavuje riešenie pre každý problém; je to cesta von z každej kaše. Dokonca aj v tejto chvíli deklaruj „v mene Pána Ježiša, mám múdrosť pôsobiť a pojednávať dokonale, odpovedám na otázky a riešim problémy. Robím tie správne veci v správnom čase a správnym spôsobom pre ten správny účeľ.“ Nech je požehnaný Boh!
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem lebo každá prekážka na mojej ceste bola odstránená v mene Ježiš. Kráčam na ceste úspechu, víťazstva a triumfu, pretože pôsobím a robím všetky veci v mene Ježiš. Mám dobré zdravie a som na vrchole čokoľvek robím. Môj život je na slávu a dokonalosť, v mene Pána Ježiša Krista. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 3:2 – 7 & 16; Ján 14:13; Filipským 2:9 – 11

1.ročný Biblický plán: Marek 15:1 – 20; Numeri 32 – 33

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:1 – 8; Žalm 73