Čítanie z dňa:  12.03.2020
  Pastor Chris   

TVOJA NOVÁ IDENTITA V KRISTOVI

Preslávne veci hovoria o tebe, ty mesto Božie. Sela (Žalm 87:3).


V Písme nachádzame mnoho prekrásnych a skvelých opisov týkajúcich sa nového stvorenia. To je jeden z dôvodov prečo musíš študovať Bibliu, aby si vedel viac o nádherných veciach povedaných a napísaných o tebe v Slove. Akým menom ťa Boh nazval? Odpovedaj na to meno, lebo ak tak neurobíš, budeš klamať sám seba.

V knihe Genesis 17:5 Hospodin prehovoril k Abrahámovi a povedal „Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov.“ Význam mena „Abrám“ bol otec výsosti, ale Boh mal odlišný plán a preto jeho meno zmenil na „otec národov.“

Abrahám sa okamžite prispôsobil svojej novej realite ako aj identite a začal sa predstavovať s novým menom. Niektorí ľudia si z neho následne začali uťahovať. Takisto stojí za zmienku jeho žena Sára, ktorá bola neplodná; teda ďaľší beznádejný prípad.

Abrahám napriek všetkému ostal plne presvedčený o pravdivosti Božieho Slova a nazval sa tak ako ho pomenoval Boh. Rovnakým spôsobom sa aj ty potrebuješ naučiť súhlasiť s Bohom a Jeho Slovom. Akceptuj svoju novú identitu a realitu v Kristovi. Hospodin ťa nazval svätým, spravodlivým, prospešným, víťazným a viac ako premožiteľom. Kráčaj v súhlase s Bohom, s Jeho opisom a toho ako ťa vníma.

Keď Pavol adresoval kresťanov v Efeze, odkázal na nich ako na svätých a veriacich (Efezským 1:1). Rovnaký je aj tvoj opis. Ak nie si svätý, potom to znamená jedno a teda, že nie si znovuzrodený, odkedy svätí sú znovuzrodení. V Kolosenským 1:22 ťa Boh nazýva svätým, nepoškvrneným a bez úhony. Akceptuj a kráčaj vo svetle tejto pravdy a tak budeš zakaždým produktívny pri svojom kráčaní vo viere spravodlivosti.
MODLITBA


Drahý Otec, akceptujem moju novú realitu a identitu v Kristovi. Ako znovuzrodený s charakterom spravodlivosti v mojom duchu, vnímaš ma vo svojich očiach ako svätého, nepoškvrneného a bez úhony. Žijem v absolútnej nadvláde nad okolnosťami života, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Peterov 2:9; Efezským 2:10 (študijná Biblia); Kolosenským 1:22 – 23

1.ročný Biblický plán: Marek 15:1 – 20 & Numeri 32 – 33

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:1 – 8 & Žalm 73