Čítanie z dňa:  12.04.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Ustanovuj Jeho Slovo vo svojom živote

V prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: sedemdesiat rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil (Daniel 9:2-3).


V hore uvedenom verši sa Daniel modlil za vyslobodenie Izraela. Čítal v knihe Jeremiáša, že ich vyslobodenie by malo prísť po sedemdesiatich rokoch vo vyhnanstve a ako to čítal, uvedomil si, že ten čas prišiel. Napriek tomu, že bol čas na to, aby boli Izraelci slobodní po mnohých rokoch zajatia, Daniel vedel, že sa jednako musí modliť.

Ako sa Daniel modlil, Boh poslal anjela Michaela, aby porazil Perziu. Perzia musela padnúť na to, aby mohli byť Izraelci oslobodení zo zajatia. Daniel neriskoval; povedal: „Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil.“

Mohol povedať: „Pretože Boh povedal Izraelcom, že budú slobodní po sedemdesiatich rokoch otroctva, nemusím sa trápiť. Budem čakať na Neho, aby urobil to, čo povedal.“ Nie, Daniel bol múdrejší! Nielenže sa modlil k Bohu, ale pripojil aj pôst. Bol rozhodnutý postarať sa o to, že sa stane to, čo bolo prorocky povedané Bohom. Aké inšpirujúce!

Toto by ti malo dať vedieť, že len preto, že Boh povedal, že sa niečo stane v tvojom živote neznamená, že sa to stane, ak niečo ohľadom toho neurobíš. Musíš ustanoviť, upevniť Jeho Slovo vo svojom živote, musíš konať podľa Jeho Slova. Aké proroctvá alebo slová od Ducha si prijal ohľadom tvojho zdravia, podnikania, štúdia, financií, rodiny, práce alebo budúcnosti? Neseď len tak naprázdno a nehovor: „Ak Boh povedal, že sa to stane, tak sa to stane!“ Takto to nefunguje. Máš úlohu, ktorú musíš hrať, aby sa uskutočnilo Jeho Slovo ohľadom teba.

Žalm 119:89 nám hovorí, že Božie Slovo naveky stojí pevne v nebesiach, avšak je to tvoja zodpovednosť, aby si ustanovil Slovo vo svojom vlastnom živote tým, že budeš podľa neho jednať; budeš robiť to, čo hovorí. Konaj podľa poznania Božieho Slova, ktoré prišlo k tebe a tvoja viera bude víťaziť.
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem Ti za múdrosť, aby som vždy konal podľa Tvojho Slova a nasledoval vedenie Ducha! Cez Tvoje Slovo narastá vo mne múdrosť a duchovné porozumenie a viem a vždy kráčam v Tvojej dokonalej vôli. Žijem prosperujúci, zdravý a pulzujúci život v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Matúš 11:12; Abdiáš 1:17

1-ročný plán: Marek 15:1-20; 4.Mojžišova 32-33

2-ročný plán: Rimanom 9:26-33; Žalm 119:1-40