Čítanie z dňa:  12.05.2017
  Pastor Chris   

VELEB BOHA VO SVOJOM TELE

Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? (1. Korintským 6:19).


Tvoje tele je chrámom Ducha Svätého; je to Boží dom. 1. Korintským 6:20 hovorí „Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.“ Máš za úlohu velebiť Boha vo svojom tele a vo svojom duchu. Znamená to, že nemôžeš dovoliť hriechu, satanovi, chorobe alebo nemoci drancovať tvoje telo. Musíš povedať „Nie“ voči diablovi, rakovine, astme, leukémii ako aj iným druhom choroby a infekcie! Prehlás „Odkedy žije vo mne Duch Svätý, žiadna ilegálna transakcia od nepriateľa nemôže prebiehať v mojom tele.“

Pochop to, hoci je tvoje telo Božím domovom, je na tvojej zodpovednosti, aby ono neustále prekvitalo v zdraví. Máš právo rozhodnúť o tom čo sa odohráva v tvojom tele. Rímskym 8:13 hovorí „lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí.” Teraz vidíš, že ty si ten ktorý by nemal dopustiť zlé činy a priestupky ku ktorým telo nabáda. Pavol písal pre Cirkev v Korinte s vysvetlením ako my všetci sa budeme zodpovedať pred Pánom za to všetko čo sme vpustili do nášho fyzického tela (2. Korintským 5:10).

Nie je rozdiel v tom ako silno satan zaútočil alebo sa pokúšal plieniť tvoje telo. Možno nedokážeš chodiť; toto je ten čas kedy by si mal zobrať kontrolu do svojich rúk. V mene Ježiš nariaď silu do svojich končatín; prehlás aký si silný, zdravý a múdry. Rázne potvrď, bez ohľadu na problémy v tvojom tele, väčší je On ktorý je v tebe, ako ten čo je vo svete. Pánova sláva nachádzajúca sa v tvojom duchu robí dopad na tvoje fyzické telo a zbavuje ho každej bolesti a infekcie. Odmietni udomácniť akýkoľvek problém vo svojom tele; požaduj obnovenie v mene Ježiš a zmena sa dostaví.

Ježiš povedal „ … Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi …. (Matúš 18:18). Slovo „poviazať“ takisto znamená „zakázať“ alebo „nedopustiť.“ Všetko čo zakážeš alebo nepripustíš do svojho tela, by malo byť zakázaná a nedopustené v nebi. Rozprávaj do svojho tela zdravie a život. Dopraj si dostatočný odpočínok keď je to nevyhnutné. Tvoje telo bolo stvorené na krásu a slávu. Veleb Pána vo svojom tele.
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem za ukázanie mi zodpovednosti ohľadne môjho fyzického tela. Vehementne odmietam chorobu, nemoc a slabosť. Cez Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva, ostávam nabitý, oživený a nabudený vo svojom fyzickom tele. Žijem na vyššej úrovni života, kde kraľujem v spravodlivosti cez Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Rínskym 12:1; 1. Koritnským 3:16 – 17; Rímskym 8:10

1.ročný Biblický plán: Ján 6.1 – 24; 1. Kráľov 9

2.ročný Biblický plán: Marek 9:38 – 50; Numeri 15