Čítanie z dňa:  12.06.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Zmeň veci svojimi slovami

Veru vám hovorím: Keby niekto (ktokoľvek) povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu (Marek 11:23).


Z nášho úvodného verša je jasné, že tvoj osud je v tvojich vlastných rukách. Ak by si svoj jazyk používal správne tým, že budeš hovoriť pozitívne v súlade s Božím Slovom, tak šťastný život sa stane aj tvojou skúsenosťou, pretože podľa Ježišových slov uvedených v úvode môžeš svojimi slovami zmeniť veci. Ak by si porozumel významu (hodnote) hovorenia v súlade s Božím Slovom a praktizoval to, budeš zažívať víťazstvo za víťazstvom a úspech za úspechom.

Moc na zmenu je v tvojich ústach; víťazstvo je v tom, čo hovoríš. Preto musíš používať svoje ústa, aby hovorili tvoju cestu vpred. Udržuj sa neustále na ceste úspechu, zdravia, pokoja, pokroku a úspechu skrze svoje slová! Každý deň vyhlasuj, že si úspešný a máš všade priazeň. Vyhlasuj, že je pre teba nemožné, aby si bol chorý, zlomený, chudobný alebo trpiaci. Vyhlasuj, že si spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi.

Možno sa veci v tvojom dome nedejú tak, ako by si očakával a môžeš povedať, že satan je ten, ktorý sa pokúša veci zničiť a zamotať; je pre teba najvyšší čas, aby si uplatnil autoritu. Použi svoje ústa a kontroluj atmosféru vo svojom dome z oblasti ducha. Povedz: „Beriem autoritu nad týmto domom v mene Ježiš. Karhám nedostatok, chudobu, chorobu a nemoc. Vyhlasujem, že v mojom dome je zdravie, bohatstvo, pokoj a prosperita, v mene Ježiš.“

Zapamätaj si a neustále si uvedomuj, že v tvojich ústach je moc; keď raz povieš, čo chceš, stane sa to: „Nariadiš veci a nastolia sa (zariadia sa, ustanovia sa)...“(Jób 22:28 angl. preklad). Nezáleží na tom, akým problémom čelíš, môžeš ich zmeniť svojimi slovami.
Vyznanie


Božie Slovo v mojich ústach je mojím víťazstvom nad nepriateľmi a problémami života! Robím pokrok, idem dopredu a rastiem v milosti, spravodlivosti a poznaní Pána a nič ma nezastaví! Moje určenie a budúcnosť sú formované v súlade s dokonalou Božou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 21:21; Príslovia 18:21

1-ročný plán: Skutky 3; 2.Kronická 12 – 15

2-ročný plán: 2.Korintským 2:8 – 17; Pieseň Šalamúnova 3 – 4