Čítanie z dňa:  12.06.2015
  Pastor Chris   

Plný života a horiaci v duchu

...nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi (Rimanom 12: 11).


Slovo „vrúcny“ uvedené v našom úvodnom verši je grécke Slovo „zeo“; čo znamená pre tekutiny „uvedený teplom do varu“ a pre pevné látky „rozpálený teplom tak, že žiari“. Takže byť „duchom vrúcni“ znamená vrieť vo svojom duchu Božím Slovom a žiariť navonok. Moffatov preklad Biblie to hovoriť takto: „Zostávajte horieť“; pretože v tvojom živote je žiara ducha. Preklad Kráľa Jakuba to hovorí takto: „Udržujte sa horiacimi v duchu“; rozšírený preklad Biblie hovorí: „… buďte planúci (a) horiaci Duchom …“

Toto je to, čo chce Boh; nechce, aby si bol lenivý, nečinný ani ústupčivý. Chce, aby si bol vždy plný života, prekypujúci a žiariaci v duchu. Niektorí ľudia sú leniví, čo sa týka chodenia do cirkvi alebo ohľadom Božích záležitostí; nezaujímajú sa o duchovné činnosti. Nebuď taký! Buď aktívnym v získavaní duší; buď zapojený do povzbudzovania iných tak, aby si ich privádzal do Božieho domu. Vášnivo sa modli a prihováraj za stratené duše; je to časť tvojej služby v evanjeliu ako Božieho dieťaťa.

Si veľvyslancom pre Ježiša Krista a cirkev, do ktorej patríš; nikdy na to nezabudni. Máš hovoriť v záujme Krista a tvojej cirkvi. Tvoja cirkev je tvoja duchovná rodina; privádzaj iných do tejto rodiny tak, aby mohli počuť to isté Božie Slovo, ktoré buduje a vzdeláva teba! Dotýkaj sa s evanjeliom životov iných.

Zachovávaj si svoje nadšenie a horlivosť pre evanjelium. Zostávaj vášnivým ohľadom duchovných vecí; tzn. buď zapálený v svojom duchu a žiariacim navonok! Ako to dosiahneš? Po prvé je to modlitbou v jazykoch. Ak chceš duchovne vynikať a vytvárať trvalý vplyv v tomto svete, nauč sa tráviť kvalitný čas modlitbou v jazykoch. Rob to často. Keď si sám, nebuď lenivý a ani nerozmýšľaj o nedôležitých veciach, modli sa v jazykoch!

Tak isto študuj Slovo; odovzdaj sa službe Slova. Takto zostaneš inšpirovaný a zapálený pre Pána; je to cez modlitbu a službu Slova.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma považuješ za verného, aby si ma povolal do služby zmierenia. Som dnes horlivý, zapálený a žiariaci v mojom duchu; horím vo vnútri a som pripravený rozširovať evanjelium v mojom okolí. Ďakujem Ti za Tvoje svetlo, ktoré jasne svieti vo mne a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: Matúš 5: 14; Izaiáš 60: 1

1-ročný plán: Skutky 3; 2.Kronická 12-15

2-ročný plán: Lukáš 1:11-25; 5.Mojžišova 10