Čítanie z dňa:  12.06.2020
  Pastor Chris   

RECEPT NA RADOSTNÝ ŽIVOT

Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň (1.Petrov 3:10 – 11).


Boží plán pre teba je žiť každý deň úžasný život, plný radosti a nadšenia bez ohľadu čo sa deje naokolo. K tomu, aby si takto žil je potrebné Slovo. Božie Slovo zjavuje fundamentálne princípy, pri nasledovaní ktorých spoznáš naplnený život zameraný na Boha.

Tak napríklad náš úvodný verš je veľmi poučný s ohľadom ako mať blažený život. Anglický TLB preklad to podáva nasledovne „Pokiaľ chceš mať veselý, dobrý život tak kontroluj svoj jazyk a stráž si ústa od hovorenia lží. Odvráť sa od zla a rob dobro. Snaž sa o pokoj v živote hoc by si za ním musel utekať, chytiť ho a držať v rukách“ (1.Petrov 3:10 – 11).

Napomenutie je jasné: chceš úžasný život? Záleží len na tebe! Vystrýhaj sa zlu a čin dobro; so všetkými ľuďmi nažívaj mierumilovne. Praktizuj to. Boh ti dáva recept na úspešný život, naplnený radosťou a dobrými vecami.

Ak budeš žiť podľa Slova, tvoj život bude prekrásny, naplňujúci, inšpiratívny a dokonalý zároveň. Jeho Slovo je tak jednoduché, no zároveň má moc stvoriť čo hovorí. Ide o návod ako narábať so životom; je to svetlo čo ťa vedie do spravodlivosti, slávy a víťazstva. 1.Tesalonickým 5:16 hovorí „Stále sa radujte.” Uplatni to vo svojom živote. Zakaždým buď plný radosti, lebo radosť Pánova je tvoja posila.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za udelenie mi tak prekrásneho, nadprirodzeného, vzrušujúceho, napĺňajúceho, výnimočného a prvotriedneho života; je to nádherný život z ktorého vyžaruje radosť, dokonalosť i pokoj. Nehľadiac na protikladné okolnosti, vo svojom vnútri dokážem vždy nabudiť radosť. Tvoja sláva, milosť a spravodlivosť sú vo mne prejavené a viditeľné, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 14:17; Nehemiáš 8:10 (študijná Biblia); 1.Petrov 1:8

1.ročný Biblický plán: Skutky 3:1 – 26 & 2.Kronická 12 – 15

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 2:8 – 17 & Veľpieseň Šalamúnova 3 – 4