Čítanie z dňa:  12.07.2014
  Pastor Chris   

Viera pre triumfálny život

Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania (2.Korintským 2:14).


V úvodnom verši nám dáva apoštol Pavol vedieť, že Boh nás vždy vedie v triumfálnom sprievode v Kristovi Ježišovi. Boli sme povolaní do života úspechu, radosti, zdravia, spravodlivosti a neohraničených možností. Sláva Bohu!

Ten, kto je znovuzrodený, vládne nad satanom a negatívnymi vecami v živote. Niekto môže povedať: „Ale moje skúsenosti nie sú v súlade s triumfálnym životom; skôr je to presný opak.“ Prvá vec, ktorú potrebuješ, je prijať, že triumfálny život je právom každého veriaceho. Avšak aby si žil tento nadprirodzený život, vyžaduje to porozumieť viere a kráčať v nej. Boh je „Bohom viery“. Pôsobí vierou a my ako Jeho potomstvo máme robiť to isté. Biblia hovorí, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu (Židom 11:6). Chodíme vierou a nie videním alebo podľa vnímania zmyslov (2.Korintským 5:7). Viera žije v Slove a cez Slovo.

Je to Božia vôľa a túžba, aby si žil radostne a cez Slovo vládol a kraľoval v živote každý deň.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš vždy triumfovať v Kristovi a udeľuješ mi múdrosť, aby som vynikal vo všetkom na slávu Tvojho mena. Žijem vždy v zdraví, prosperite a radosti a oslavujem moje víťazstvo nad satanom, svetom a všetkými negatívnymi vecami života! Ďakujem Ti tiež za to, že ma robíš víťazom bez ohľadu na nepriaznivé situácie, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Ján 16:33

1-ročný plán: Skutky 21:17-36; Jób 29-31

2-ročný plán: Galatským 3:13-22; Izaiáš 32