Čítanie z dňa:  12.07.2017
  Pastor Chris   

TVOJE POTENCIÁLY SÚ NEOBMEDZENÉ

Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha (2. Korintským 3:5).


Slovo „schopnosť (dostatočnosť)“ je z gréckeho „hikanotes“ čo znamená kompetenciu; byť dostatočne kvalifikovaný niečo vykonať. Keď Písmo hovorí „naša schopnosť je z Boha“ znamená to, že naša kompetencia, alebo schopnosť pochádza od Boha. Bez ohľadu na to aké výzvy pred tebou kladie život, ty si viac ako schopný čeliť im a vyhrať. Aký úžasný život! Toto nemá nič spoločné s tvojou ľudskou schopnosťou či známosťami; je to celé o živote Krista, ktorý sa v tebe nachádza.

Boh ti dal život, ktorý z teba robí viac ako človeka. Pracuje v tebe božská dokonalá energia, ktorá sa nemíňa a nepotrebuje doplniť či nahradiť. Nedaj sa teda obmedziť svojimi fyzickými schopnosťami. Duch Svätý – zdroj všetkej sily a samotný Duch moci – žije v tebe. Tvoje potenciály sú neobmedzené! Pracuje v tebe úžasná moc Krista za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré sú nad rámec ľudskej schopnosti a chápania (Kolosenským 1:29). Vždy by si to mal vo svojom živote aj potvrď.

Ak využiješ výhodu spomínanej božskej schopnosti, budeš vidieť markantný rozdiel či už je to v škole, na pracovisku a vo všetkom čo robíš. Dostaneš sa ďalej, rýchlejšie a dosiahneš ďaleko lepšie výsledky ako ťa dokáže zaviesť tvoja fyzická schopnosť. Nikdy sa necíť byť nespôsobilý, nevyhovujúci či neschopný pre zadanú úlohu. Kristus je tvojou schopnosť; preto cez Jeho pôsobivú schopnosť dokážeš všetky veci; si pripravený vziať na seba akúkoľvek úlohu. Aleluja!

Odmietni sa nechať zastrašiť. Ničoho sa neboj. Zakaždým rozprávaj smelo. Prehlás ktosi, čo máš a hlavne vyslov akú máš schopnosť v Kristovi Ježišovi! Je to dôležité, pretože bez potvrdenia to nezažiješ. Pokračuj s prehlasovaním ako sa Kristus stal tvojou schopnosť; pamätaj si tvoje potenciály ostávajú neobmedzené. Ty si dokonalý a máš excelentný život. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za Tvoju božskú moc čo vo mne silne pôsobí. Kristus je môj život, moja dostatočnosť, múdrosť a spravodlivosť. On spravil môj život prekrásny, plodný, produktívny a múdry. Nech je naveky požehnané Tvoje slávne meno. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 4:13; 2. Korintským 4:7; Kolosenským 1:29

1.ročný Biblický plán: Skutky 21:17 – 36; Jób 29 – 31

2.ročný Biblický plán: Lukáš 8:18 – 25; Józue 8