Čítanie z dňa:  12.08.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

STÁLE VYSOKO NA DUCHU SVÄTOM

Neopýjajte sa vínom, lebo to je hýrenie, ale zakaždým buďte naplnený {a} stimulovaný s Duchom [Svätým] (Efezským 5:18 ang AMPC).


Náš úvodný verš rozpráva o tom ako byť neustále hore na Duchu Svätom, fungovať pod Jeho riadením a vplyvom dvadsaťštyri hodín každý deň. Taká je túžba Ducha pre každého jedného z nás a On nám ukazuje ako to dosiahnuť v nasledujúcich veršoch 19 – 21.

Verš 19 uvádza „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ To je jeden z spôsobov ako si udržať duchovnú výšku. Spievaj Hospodinovi duchovné básne keď uctievaš; ponúkaš Mu tým piesne poďakovania a chvál. Častokrát ide o prorocké piesne prichádzajúce k tebe zo sféry ducha; inokedy zas môžu prísť k tebe v podobe jazykov.

Takisto hovorí „spievajte vo svojom srdci k Pánovi.“ To sú melódie chvál, uctievania, budovania, vďačnosti a radosti vychádzajúce z tvojho srdca určené Pánovi, spievané s tvojím porozumením alebo iných jazykoch. Urob z toho vedomú vec napĺňať sa Duchom každý deň. Tvoj duch bude kontinuálne nabitý pre víťazstvo a úspech. Nepotrebuješ čakať pokiaľ pôjdeš do zboru pre naplnenie sa Duchom; môžeš byť plný Ducha KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK; je to na tebe.

Začni od poznaného k nepoznanému. Inými slovami začni s už napísanými Žalmami a prečítaj ich nahlas ako sú Žalm 23, Žalm 27 a podobne. Keď skončíš s ich čítaním ostaneš super nabitý a inšpirovaný a potom môžeš vytvoriť svoj vlastný žalm ako ti Boží Duch dá hlas. Rob to pravidelne vo svojom živote. Aleluja!
VYZNANIE


Drahý nebeský Otče, ďakujem za privilégium mať spoločenstvo s tebou v modlitbe cez Ducha Svätého. Tvoj Duch ma napĺňa skrz na skrz a ja som budovaný ako duchovný vežiak ponad korupčné vplyvy tohto sveta. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Žalm 23:1 – 4; Žalm 48:1 – 2; Júdov 1:20

1.ročný Biblický plán: Rímskym 14 – 15:1 – 4 & Žalm 90 – 93

2.ročný Biblický plán: Lukáš 15:11 – 19 & Sudcovia 20