Čítanie z dňa:  12.10.2013
  Pastor Anita   

Neuspokoj sa s priemerným životom

A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží (1.Korintským 3:21-23).


Boh ťa nestvoril na to, aby si v živote trpel a zápasil. Niektorí ľudia trpia a uspokoja sa v živote s málom, pretože nie sú si vedomí svojich práv, privilégií a dedičstva v Kristovi. Niektorí si myslia, že je zlé žiť dobre a vyzerať dobre. Niektorí majú takú predstavu, že je lepšie žiť v chudobe a ísť do neba. Žiť v chudobe, chorobe a porážke nemá nič spoločné s tým, či ideš do neba. V skutočnosti to protirečí evanjeliu. Avšak život v zdraví, autorite a Božom zaopatrení je pre teba Božia vôľa.

Boh pre teba nenaplánoval úbohý život. Jeho Slovo okrem toho, že ukazuje Jeho vôľu pre tvoj život, takisto zjavuje tvoje dedičstvo v Kristovi. 2.Korintským 8:9 prehlasuje: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“ Ježiš sa stal chudobným, aby sme sa mohli stať bohatými. To, čo musíš urobiť pre to, aby si sa tešil zo života prosperity, do ktorého ťa priviedol, je žiť v Jeho Slove!

V Izaiášovi 1:19 Boh povedal: „Ak ste ochotní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny.“ Iný preklad Biblie (Living Bible) hovorí takto: „Ak mi len dovolíte pomôcť vám, ak budete len poslúchať, urobím vás bohatými.“ Tvoje poddanie sa Božiemu Slovu ako konečnej autorite v tvojom živote je kľúč k tomu, aby si žil vo svojom dedičstve v Kristovi a užíval si v plnosti život. Boh ti už dal všetko na užívanie, tak sa neuspokoj s priemerným životom.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za bohatý a krásny život, do ktorého si ma priviedol v Kristovi. Ďakujem Ti, že ma privádzaš na moje miesta dedičstva v Kristovi Ježišovi, kde si pre mňa urobil dostupnými všetky veci zdarma na užívanie, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:17; Kazateľ 5:18

1-ročný plán: 1.Tesalonickým 1-2:16; Izaiáš 35-37

2-ročný plán: Ján 5:19-27; 1.Kráľov 19