Čítanie z dňa:  12.10.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Sila najmenšieho zhromaždenia

A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 18:19).


Pán Ježiš tu zjavuje, že dokonca aj najmenšie zhromaždenie Božích ľudí zahrňujúce len dvoch alebo troch veriacich môže spôsobiť nadprirodzené zmeny a robiť nemožné veci prostredníctvom modlitby zhody. Existuje niečo, čo chceš zmeniť vo svojom živote, rodine, práci alebo v tvojom meste? Existuje niečo, čo sa deje a nepáči sa ti to? Alebo je niečo, čo chceš, aby sa udialo, alebo zabrániť niečomu, aby sa to udialo? Zavolaj dvoch alebo troch iných veriacich; vysvetli tú záležitosť a modlite sa v zhode za zmenu.

Nepovedz len: „Súhlaste so mnou...“ a potom začneš hovoriť a modliť sa; vysvetli tú záležitosť, aby mohli s tebou súhlasiť vo svojich srdciach. Musí to byť súhlas „srdcom“ a nie súhlas „hlavou“. To je dôvod, prečo musíš vysvetliť a objasniť, čo chceš, aby aj oni mohli s tebou pochopiť tú víziu a modliť sa v zhode. Keď to urobíš, stoj na svojom a prehlás: „V mene Ježiša Krista z Nazareta, stojíme proti tomu a tomu a chceme, aby sa to zmenilo!“ A stane sa to tak!

Keď sa potrebujem modliť za nejaké veci v našej službe s niektorými vedúcimi, tak ich nezavolám a nepoviem im len: „Páni, modlime sa za to a to.“ Nie! Najskôr im to vysvetlím a predtým, než dokončím vysvetľovanie, už sú „nabití“; každý chce, aby sa s tým okamžite niečo urobilo a vtedy sa začneme modliť. Nestačí mať ľudí, ktorí sa modlia za teba alebo s tebou; musí tam byť zhoda.

Pán nám dal slovo: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Takže už viac nečakaj. Pusti sa do práce. Využi výhodu moci modlitby zhody; použi ju, aby si zmenil svoj život a život iných ľudí. Využi to, aby si zmenil svoje mesto, krajinu a okolie na Božiu slávu.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za moc modlitby zhody, ktorou môžeme spôsobiť zmeny v akejkoľvek situácii, tak ako to chceme. Dávam sa do zhody so všetkými tými, ktorí túžia po určitom zázraku a božskom zásahu v ich situácii. Spájam moju vieru s nimi, aby som dnes prosil za zázrak, v mene Pána Ježiša. Amen.


Rozšírené štúdium: Ámos 3:3; Matúš 18:20

1-ročný plán: 1.Tesalonickým 1:2-16; Izaiáš 35-37

2-ročný plán: Židom 5:1-14; Ezechiel 5-6