Čítanie z dňa:  12.11.2015
  Pastor Chris   

Keď vidíš svojimi duchovnými očami

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň (2.Korintským 4:16).


Slová apoštola Pavla inšpirované Duchom v 2.Korintským 4:17-18 nám dávajú vedieť, že nemáme ochabovať ani vzdávať sa, keď čelíme protivenstvám. Hovorí sa tu: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“

Nech už dnes prechádzaš cez čokoľvek, ak si udržíš svoju dôveru v Slovo, tak táto skúsenosť pre teba vypôsobí oveľa väčšiu a večnú váhu slávy. Ako sa to udeje? Tak, že odmietneš hľadieť na „veci, ktoré sú viditeľné, ale (hľadíme) na to, čo je neviditeľné.“ To znamená, že by si nemal venovať pozornosť veciam, ktoré sú zjavné tvojim fyzickým očiam alebo zmyslom. Neznamená to, že „nevidíš“ alebo necítiš, že tie veci existujú, ale nenecháš sa tým rozrušiť; tvoja pozornosť je sústredená na Slovo.

To je to, čo robil aj Abrahám – odmietol hľadieť na zjavné okolnosti, ktorí stáli proti nemu; na to, čo videl a cítil v prirodzenej oblasti. Miesto toho bol silný vo viere vzdávajúc slávu Bohu (Rimanom 4:19). Takýto život od teba očakáva Boh; že budeš hľadieť na neviditeľné a vtedy sa udeje zázrak. Avšak ako je možné hľadieť na to, čo je neviditeľné? Keď to nemôžeš vidieť, ako môžeš na to hľadieť?

Z toho je zrejmé, že Boh hovorí o hľadení tvojím duchom. To, čo je neviditeľné, sú veci, ktoré Boh povedal ohľadom teba vo svojom Slove; nie sú zrejmé pre fyzické oči, ale aj napriek tomu sú reálne. Rovnako čokoľvek si žiadal od Pána a prijal si to svojím duchom, je reálne, hoci to teraz nevnímaš nijakým svojím fyzickým zmyslom. Takže privlastňuješ si to svojím duchom a odmietaš hľadieť na okolnosti, ktoré sa ťa snažia presvedčiť o opaku. Takto to funguje.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a za jeho schopnosť preniesť ma životom cez všetko úspešne a spôsobiť, že naplním moje určenie v Tebe! Cez moje vyznania viery spôsobujem, že situácie sa zosúlaďujú s Tvojou dokonalou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 11:6; 4.Mojžišova 14:9

1-ročný plán: Židom 10:19-20; Jeremiáš 26-28

2-ročný plán: Ján 11:35-46; 1.Kronická 12