Čítanie z dňa:  12.11.2021
  Pastor Chris   

EXISTUJE PRE TEBA NÁDEJ

A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás (Rímskym 8:11).


Sú ľudia ktorých sa dokonca vzdala i lekárska veda a tak ostali napospas smrti. Podľa učenia medicíny sú ich šance na prežitie veľmi mizivé lebo majú „nevyliečiteľnú“ chorobu, ktorá zničila ich pľúca, ovplyvnila srdce, obličky prípadne iné životne dôležité orgány tela. Niektorí navštívili najlepšie medicínske zariadenia, kde sa im dostalo tej najkvalitnejšej lekárskej starostlivosti a liekov, no napriek tomu všetkému to neviedlo k zlepšeniu. Ak je to aj tvoj príbeh, prípadne tvojho blízkeho, chcem aby si vedel, že v Ježišovi Kristovi máš nádej.

V Písme sa nachádza nádherný verš a chcem aby ste nad ním rozjímali: Rímskym 8:10 hovorí: ak je vo vás Kristus, hoci vaše telo je mŕtve pre hriech, Duch mu dáva život pre spravodlivosť. Ak je tvoje fyzické telo pootĺkané, poráňané, poškodené a pustošené chorobou a nemocou a hriech ho zmrzačil, Duch Svätý ho oživí a navráti mu život a to všetko pre Kristovu spravodlivosť.

Je to Božia spravodlivosť, aby si bol v zdraví. Toto je tak mocné; hlboko sa nad tým zamysli! Biblia uvádza „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom“ (2.Korintským 5:21). Kristova spravodlivosť je presne to čo spôsobuje v tebe rozdiel. Výsledkom tejto spravodlivosti si teraz prijatý a akceptovaný v prítomnosti Boha; už (viac) nie si odsúdený.

Rímskym 5:18 hovorí „A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.“ Máš právo na zdravie, pretože Ježiš už zaň zaplatil. Nezáleží aký druh choroby zaútočil na tvoje fyzické telo; v mene Ježiš to môže byť zvrátené.

Znovu sa zamysli nad tým čo sme čítali v našom tematickom verši; nejedná sa ani o sľub ani nič futuristické. Ak Boží Duch, ktorý vzkriesil Ježiša zo smrti žije v tebe, potom ten istý Duch poskytne (uvedie) život do tvojho tela. Nech sa toto odteraz stane tvojim vedomím a podvedomím.
VYZNANIE


Som oživený, som nažive a nabitý životom pre spravodlivosť Ježiša Krista. Som zdravý a silný pre Ducha Svätého. Boží život vo mne ničí chorobu, nemoc a infekciu! Haleluja!


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:21; Rímskym 8:10-13; Skutky 9:32-34

1.ročný Biblický plán: Židom 10:19-39 a Ezekiel 3 – 4

2.ročný Biblický plán: Ján 11:35-46 a 1.Kronická 12