Čítanie z dňa:  12.12.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Si výnimočný

Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla (1.Peter 2:9).


Keď si sa znovuzrodil, stal si sa výnimočným; si nositeľom večného života, nezničiteľného Božieho života! Máš na zemi špeciálny účel, aby si zvestoval úžasné skutky a ukazoval moc a dokonalosť Toho, ktorý ťa povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Toto je to, čo oznamuje 1.Peter 2:9. Si špeciálny druh, nadradený satanovi, chorobe a nemoci a nepodliehaš neúspechu, zlyhaniu alebo obmedzeniam.

Niekto by sa mohol na teba nahnevať a povedať: „Čo si myslíš, že si, keď jednáš tak, ako keby si bol taký zvláštny, výnimočný? Vzpriam sa a povedz: „Je nekonám, ako keby som bol mimoriadny; ja som mimoriadny a viem to.“

Boh ťa utvoril nie na to, aby si bol porazený alebo bol v živote „nikým“, ale aby si bol odrazom Jeho slávy, Jeho krásy, milosti a výnimočnosti. Si Jeho najlepšie. Jakub 1:18 hovorí: „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení...“

Teš sa zo svojej jedinečnosti, pretože nik iný na svete nie je ako ty. Preto musíš požehnať svet všetkými pokladmi, ktoré Boh do teba vložil. Buď najlepším na Jeho slávu.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma pripojil k Božiemu druhu; špeciálnemu a jedinečnému druhu, ktorý nie je podriadený chorobe, nemoci a smrti. Žijem vo víťazstve, vedomý si toho, že som povolaný, aby som zvestoval Tvoje úžasné skutky a zjavoval Tvoju moc a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 5.Mojžišova 14:2; Títovi 2:14

1-ročný plán: Zjavenie 4; Ezechiel 37-38

2-ročný plán: Ján 19:38-42; 2.Kronická 25