Čítanie z dňa:  13.04.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Satan...úplne paralyzovaný!

Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí (Lukáš 10:19).


Nie je žiadny dôvod na to, aby sa nejaký kresťan bál diabla, pretože ten je už porazený! V Matúšovi 28:18 Ježiš povedal: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ Všimni si, že povedal: „všetka moc“, nepovedal „nejaká moc“, čo znamená, že žiadnu moc nenechal satanovi. Satan bol úplne paralyzovaný a bol Ježišom zanechaný bezmocný. Dôvodom toho, prečo niektorí ľudia stále žijú v strachu zo satana a veria, že môže niečo proti nim urobiť, je ich neznalosť Písma. Nevedomky pripisujú diablovi príliš veľa moci, zatiaľ čo on bol úplne paralyzovaný.

Ježiš ho olúpil a spolu s ním aj jeho démonov. Pripravil ich o všetko! Satan a jeho zástupy boli Ježišom odzbrojené a zanechané bezmocné. V liste Kološanom 2:15 sa hovorí: „Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ Ježiš urobil verejnú prehliadku kniežatstiev a mocností. Čo to znamená? Znamená to, že viedol v sprievode satana a jeho démonov tak, ako sa vedú vojnoví zajatci – ranených, zbitých a paralyzovaných.

Niet divu, že nám hovorí: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Jeho víťazstvo bolo pre teba. Dal nám víťazstvo, ktorým premohol satana a poveril nás, aby sme v Jeho mene vyháňali démonov (Marek 16:17). Preto nezáleží na tom, čo sa okolo teba deje: čo sa deje v tvojom živote, dome, rodine, práci, podnikaní alebo tvojich financiách. Odmietni sa báť. Satan bol naozaj umiestnený pod tvoje nohy, tak ži nad ním.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za odvahu, smelosť, istotu a vieru, ktorú Tvoje Slovo dáva do môjho ducha, keď o ňom meditujem. Aké je to vzrušujúce vedieť, že si dal všetky veci, vrátane satana a jeho zástupov pod moje nohy! Kráčam dnes vo víťazstve a autorite, v mene Ježiš.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 3:8; Jakub 4:7; Marek 16:17

1-ročný plán: Lukáš 13:22-35; Sudcov 14-16

2-ročný plán: Rimanom 9:1-16; Žalm 97-99