Čítanie z dňa:  13.04.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NAPLŇ SVOJE SRDCE TÝMI SPRÁVNYMI SLOVAMI

Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne (Jakub 1:26 Roháčkov).


Oklamať svoje srdce znamená urobiť čosi, kedy duch uverí lži. Podobá sa to odkazu Pavla v 2.Timoteovi 2:25 spomínajúc tých čo odporujú samým sebe. Napríklad kresťan, ktorý pravidelne hovorí o nedostatku, ochorení, slabosti a zlyhaní odporuje sám sebe; podvádza svoje vlastné srdce, pretože rozpráva v protiklade s evanjeliom Krista. Nezdravé slovo prenikne do ducha človeka ako malé zrniečko, ktoré ak nie je včas vytrhnuté začne rásť a prinesie výsledky charakteru jemu podobnému.

Pamätaj si na slová Ježiša v Markovi 4:26 – 27 „ ... Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako.“ To čo potreboval rozsievač bolo zasiať zrno a tým zrnom je Slovo, pričom srdce človeka slúži ako pôda čo ho príjme (Marek 4:14 – 15). Preto nezasievaj do svojho srdca zlé zrno hovorením telesných slov. Rozprávaj tie veci, ktoré si zadarmo dostal od Boha: „O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.“ (1.Korintským 2:13).

Hospodin pripravil pre teba úžasné veci. Daroval ti všetko potrebné pre nádherný a dokonalý život v spravodlivosti. Tieto veci sú zjavené v Slovo a odhalené do tvojho vnútra Duchom Svätým, ktorý prehľadáva (skenuje) hĺbky Božie. Tvoj duch sa správa ako Duch Svätý, skenuje najvnútornejšie bytie, pretože tam zasiate slová prinesú pre teba úrodu.

Pokračuj so zasievaním tých správnych slov do svojho srdca. Biblia sa zmieňuje ako z plnosti srdca hovoria ústa.
MODLITBA


Drahý nebeský Otec, ďakujem za tvoje vzácne, večné a spoľahlivé Slovo, ktoré je hojne zastúpené v mojom srdci. Moje srdce ostáva naplnené zjavením tvojho Slova až tak, kedy neposkytuje žiaden priestor pre pochybnosť či nevieru. Bez ohľadu na protikladné okolnosti, ja víťazím lebo tvoje Slovo je môj život, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Marek 4:14 – 20

1.ročný Biblický plán: Lukáš 13:22 – 35 & Sudcovia 14 – 16

2.ročný Biblický plán: Rímskym 10:1 – 10 & Žalm 119:41 - 64