Čítanie z dňa:  13.05.2012
  Pastor Chris   

Tvoja zmena je teraz!

„Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že to dostávate (že to prijímate) a budete to mať“(Marek 11:24 angl. preklad).


Všimni si slová Pána Ježiša; povedal, že o čokoľvek prosíš v modlitbe, ver, že si to prijal a budeš to mať. Inými slovami, v tom čase, keď sa modlíš, by si mal veriť, prijať a mať to, o čo si prosil. To znamená, že ak dnes túžiš po nejakej zmene alebo zázraku v hocijakej oblasti tvojho života, táto zmena alebo zázrak sa môže uskutočniť práve teraz; je to skutočne na tebe.

Niektorí ľudia veria, že Boh si vyberá, kedy pomôcť alebo požehnať, ako chce, ale to nie je pravda. On už urobil pre teba všetko nevyhnutné, aby si žil veľký a prosperujúci život tým, že ti dal všetky veci, ktoré potrebuješ k životu a pobožnosti (2.Peter 1:3). To, čo máš teraz urobiť, je použiť Slovo a budovať svoj život a formovať svoju budúcnosť.

Všimnime si ďalšie z tajomstiev zmeny prostredníctvom Slova. Pri jednej príležitosti Pán Ježiš hovoril podobenstvo a Jeho učeníci sa Ho opýtali, prečo hovorí ľuďom v podobenstvách. Pán odpovedal: „...lebo otupelo srdce týchto ľudí...aby v každom čase nevideli očami, nepočuli ušami a neporozumeli srdcom, aby sa neobrátili a aby som ich neuzdravil (Matúš 13:15 angl. preklad). Chcem, aby ste si všimli slová „v každom čase“. Pre nás to znamená, že keď v každom čase (t.j. hocikedy) uvidíš Slovo očami svojho ducha, počuješ ho a rozumieš ho svojím srdcom, tak ty alebo tvoja situácia sa zmení. Inak povedané, určite nastane zmena.

Ako sa táto zmena stane? Biblia hovorí. „Zákon Hospodinov je dokonalý, premieňajúci dušu...“(Žalm 19:7 angl. preklad). Božie Slovo je menič. Ak budeš meditovať nad Slovom, tak nič nemôže zastaviť to, aby nastala zmena po ktorej túžiš! Slovo urobí chudobného človeka prosperujúcim, vyprodukuje uzdravenie a zdravie pre chorého a vzbudí radosť v srdci zroneného. Drž Slovo a vytrvaj a spôsobí to zmenu tvojej situácie.
Modlitba


Môj život je plný odpočinku, lebo Božie Slovo ma podopiera a zaopatruje mi všetko, čo potrebujem pre život a pobožnosť! Mením dnes beznádejnú situáciu skrze moc Božieho Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 4:12; 2.Korintským 3:18

1-ročný plán: Ján 6:25 – 59; 1.Kráľov 10 – 11

2-ročný plán: 1.Korintským8:1 – 13; Príslovia 9