Čítanie z dňa:  13.06.2021
  Pastor Chris   

MODLI SA ZA VŠETKÝCH ĽUDÍ

Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izrael (1.Kronická 21:1).


Biblia ukazuje ako zlí duchovia dokážu ovplyvniť ľudí k robeniu zla. Jeden z takých prípadov je Dávid o ktorom sme čítali v našom nosnom verši. Predstav si, spravodlivý kráľ Dávid bol pohnutý satanom spočítať proti Božej vôli Izrael. Výsledkom bolo, že Boh podnikol kroky voči Izraelu.

V evanjeliách je pre nás zaznamenaný ďalší incident. Keď Ježiš pred svojimi učeníkmi jasne povedal ako bolo nevyhnutné pre Neho zomrieť za naše hriechy a vstať naspäť k životu pre naše ospravedlnenie, Peter zobral Ježiša bokom a začal Ho „karhať“ slovami. Bože chráň Pane! To sa tebe nikdy nesmie stať; ty nezomrieš (Matúš 16:22).

Ježiš okamžite identifikoval satana ktorý rozprával cez Petra a Biblia poznamenáva „ ... On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské“ (Matúš 16:23). Takže aj dobrí ľudia môžu byť navedení satanom k urobeniu, alebo povedaniu zlých vecí. Boh od nás chce, aby sme poznali pravdu; poznali Jeho Slovo. Keď poznáš pravdu, potom dokážeš kráčať v jej svetle. Budeš vedieť ako sa modliť a ako zastaviť satanove činy a vplyvy okolo seba.

Nauč sa modliť za všetky národy ľudí, ich predstaviteľov a vysoko postavených v pozícii autority ako nás k tomu nabáda 1.Timoteova 2:1-2. Inšpirovaný Duchom smelo prehlás ako vôľa, plány a účely Boha sú v tebe a okolo tebe zriadené, a tiež v srdciach ľudí na dôležitých postoch v tvojej komunite, meste, národe či organizácii kde pracuješ. Modli sa, aby odmietli podriadenie na negatívne vplyv ktoré ich môžu naviesť na zlo; miesto toho panujú so zákonom a slušnosťou, spravodlivosťou a podľa pravdy. Amen.
MODLITBA


Drahý Otec, modlím sa za štátnikov v mojej krajine, aby použili svoje pozície a autoritu pre priazeň Tvojej spravodlivej agendy a evanjelium sa tak mohlo rýchlo a bez prekážok šíriť. Modlím sa, aby Tvoje požehnanie pokoja a prosperity spočívalo nad národmi, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1; 1.Timoteovi 2:1-4

1.ročný Biblický plán: Skutky 4:1-31 a 2.Kronická 16 - 19

2.ročný Biblický plán: Lukáš 1:26-38 a 5.Mojžišova 11