Čítanie z dňa:  13.07.2012
  Pastor Chris   

Hovor to, v čo veríš

„Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“ (2.Korintským 4:13).


Nestačí len veriť. Tvoju vieru musí ďalej nasledovať tvoje smelé vyznanie viery. Náš úvodný verš nepovedal: „Hovoril som, pokúšajúc sa veriť.“ Hovorí sa tu: „Uveril som, preto som hovoril.“ Viera pracuje z vnútra von. Rímskym 10:10 hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“ Viera je v srdci, ale ústami sa deje vyznanie na spasenie. To znamená, že musíš hovoriť ústami to, čomu si uveril vo svojom srdci. Ak neveríš, tak hovorenie nič nezmení.

Viera je viac, ako len dúfanie; je to dávanie hlasu svojej viere. Tento princíp, tak ako je uvedený v úvodnom verši, znamená nepretržitú prácu. Neprestávaj hovoriť svoju cestu hore a dopredu! Neprestávaj hovoriť stále, že ideš k lepšiemu v zdraví, bohatstve, pokroku, rozvoji, úspechu a víťazstve! Mal by si veriť a neprestávať hovoriť to, čo Boh povedal ohľadom teba, tvojej práce a tvojej rodiny.

Niektorí rodičia tomuto princípu nerozumejú. Volajú svoje deti všetkými možnými zlými menami: „Prázdna hlava“; „Si nanič“; a to je zlé! Never a nehovor takéto slová o svojich deťoch. Hovor im cestu hore, nie dole! Hovor im: „Neboj sa, si najlepší. Ty si balíkom úspechu a to sa prejaví všade, kam prídeš!“ Ak si rodičom, tak ver a hovor o svojich deťoch takéto slová každý deň, pretože tvoje slová sú mocné.

V Markovi 11:23 Ježiš povedal: „Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Ver a hovor to, po čom v živote túžiš a budeš mať to, čo hovoríš.
Vyznanie


Moja viera v Božie Slovo uprostred nepriaznivých okolností je víťazstvo, ktoré premáha svet a každé protivenstvo. Božie Slovo, ktoré nikdy nezlyhá, vo mne mocne pracuje a spôsobuje, že moja viera je efektívna, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 3:1; Židom 10:23

1-ročný plán: Skutky 21:37-22:21; Jób 32-35

2-ročný plán: Galatským 3:23-29; Izaiáš 33