Čítanie z dňa:  13.07.2022
  Pastor Chris   

NADCHNI SA PRE JEHO BLÍŽIACI SA NÁVRAT

„… ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci…“ (2. Tesalonickým 1:7)


Mnohí ľudia si neuvedomujú, že sa Ježiš vráti. Dá sa to poznať na spôsobe ich života. Každý deň žijú svoj život a robia si, čo sa im zachce. Avšak či si to uvedomujú, alebo nie, Ježiš sa vráti. Povedal, že príde, a Jeho príchod je bližšie než kedykoľvek predtým.

Ako sa len teším na ten deň! Bude to úžasné. No budeš na Neho pripravený, keď sa vráti? Alebo pri svojom návrate zistí, že si neurobil to, čo si mal? Je to podobné ako keď učiteľ zadá svojim žiakom domácu úlohu a na druhý deň ju na hodine má skontrolovať. Ten, kto si ju vypracoval, sa bude tešiť, že učiteľa vidí, zatiaľ čo ten, kto ju nemá spravenú, si bude priať, aby učiteľ na ňu zabudol alebo na hodinu vôbec neprišiel.

Biblia hovorí: „… aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.“ (2. Tesalonickým 1:8 – 10)

Keď sa Ježiš vráti, bude obdivovaný všetkými nami, ktorí sa s láskou tešíme na Jeho príchod. To znamená, že Jeho sláva bude viditeľná v každom z nás. Tí, ktorým sme hovorili, že je Kristus v nás, vtedy uvidia Jeho slávu v nás a spoznajú, že je ozajstná. Zrazu budeme oslávení, každý z nás naplnený jasným žiarivým svetlom – a oni budú obdivovať Ježiša v nás a medzi nami. Ten deň príde veľmi skoro.

Ježiš povedal: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Matúš 5:16) Nevravel nám len to, aby sme svietili, ale aby sme tak veľmi svietili. Urobil nás svetlom pre všetky národy a túži po tom, aby sme osvietili aj ostatných ľudí. Chce, aby sme im cez evanjelium prinášali život a radosť, teraz viac než kedykoľvek predtým.
Vyznanie


Žijem a kráčam hodne Pána, teším Ho vo všetkom, čo robím, kým radostne očakávam Jeho skorý návrat. Nesiem ovocie spravodlivosti, mužom a ženám v mojom okolí prinášam zmysel života. Moja viera je účinná a pôsobiaca, prináša požadované výsledky na slávu Jeho mena. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 10:37, Títovi 2:13 – 14; 2.Timoteovi 4:8

1.ročný Biblický plán: Skutky 21:37 – 22:1-21 a Jób 32 - 35

2.ročný Biblický plán: Galatským 3:23-29 a Izaiáš 33