Čítanie z dňa:  13.08.2016
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Ukladaj do seba Slovo

„...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena“ (1.Peter 1:23).


Božie Slovo je tvoj zdroj a Boží plán pre teba je, aby si bol živený a posilňovaný z tvojho zdroja. Narodil si sa nie z porušiteľného semena, ale z Božieho Slova, ktoré žije a zostáva na veky. Vidíš, prečo si nepremožiteľný? Nič ťa nemôže potlačiť, pretože si potomkom Slova. Avšak musíš stále kŕmiť svojho ducha Slovom.

Biblia hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kolosenským 3:16). Stávaš sa Božím Slovom, ktoré prijímaš do svojho ducha. Keď Božie Slovo získava v tebe nadvládu, vytvára v tebe mentalitu víťazstva a autority. Keď čelíš krízam, nezatrasie to tebou, pretože Božie Slovo je v tebe silné.

Nezáleží na tom, čo sa deje okolo teba, odmietni paniku. Ten, ktorý je v tebe, je väčší, než ten, ktorý je vo svete. Rimanom 8:28 hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Keď toto vieš, tak nemôžeš byť slaboch alebo mdlý, čo znamená porazený v živote. Bez ohľadu na to, čo sa deje, obráti sa to v tvoj prospech.

Biblia hovorí: „...pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania“ (Jakub 1:2). Vždy sa usmievaj a smej; si viac ako víťaz. Ukladaj do seba Slovo. Tráv a „pi“ Slovo. Získavaj ho v hojnosti a tvoj život bude nekončiacim prúdom víťazstiev a zázrakov. Halleluja!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Slovo Tvojej milosti, ktorým je môj život budovaný a založený na Tvojej spravodlivosti, Tvojom víťazstve, sláve a úspechu. Som jedno so Slovom; rastie vo mne mocne a víťazí nad chorobou, smrťou, zlyhaním a všetkými negatívnymi okolnosťami. Slovo ma poháňa a spôsobuje, že konám výnimočne vo všetkých svojich záležitostiach, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; 2.Timoteovi 2:15

1-ročný plán: Rimanom 15:5-13; Žalm 94-98

2-ročný plán: Filipským 2:12-18; Izaiáš 64