Čítanie z dňa:  13.09.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Ži zvnútra von

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň (2.Korintským 4:16).


Keď si sa znovuzrodil, nebolo to tvoje fyzické telo, ktoré sa znovuzrodilo, bol to tvoj duch – vnútorný človek. 2.Korintským 5:17 hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením a toto nové stvorenie je vnútorný človek. Božia prirodzenosť – Boží život – je v tvojom ľudskom duchu. Preto ži zvnútra von, konaj zo svojho vnútra (vnútorného človeka). Spôsob, ako to robiť, je neustále byť zameraný na Božie Slovo a odmietať byť pohnutý tým, čo hovoria tvoje fyzické zmysly.

Napríklad lekár ti diagnostikoval nejakú nemoc v tvojom fyzickom tele, ale tvoje telo, to nie si ty. Je to tvoje bydlisko, dom, kde žiješ "skutočný ty“, teda tvoj duch. Preto v tvojom duchu nie je žiadna choroba, slabosť, obmedzenie, nedokonalosť alebo neplodnosť akéhokoľvek druhu.

Život viery, do ktorého sme boli povolaní, sa nazýva život zvnútra von. 2.Korintským 4:17-18 hovorí: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ Je to len vierou, že sa „pozeráš“ na veci, ktoré tvoje prirodzené zmysly nemôžu prijať. Tí, ktorí sa nenaučili pôsobiť zo svojho ducha sú tí, ktorí sú ovládaní prirodzenými silami a okolnosťami.

Nedovoľ, aby bol tvoj pohľad zameraný na to, čo sa deje v tvojom vonkajšom človeku, radšej venuj pozornosť svojmu duchu. Boh vložil do tvojho ducha všetko potrebné pre to, aby si žil úspešný a víťazný život. Zdravie, prosperita, víťazstvo, úspech, dokonalosť a všetky dobré veci v Kristovi Ježišovi sú v tvojom duchu! Aktivuj to zvnútra, pozri sa do svojho vnútra a ži zvnútra von. „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca...“ (Lukáš 6:45).
Vyznanie


Radujem sa, lebo viem, že keď je moja pozornosť sústredená na Slovo a pôsobím zo svojho ducha, môžem prinášať prosperitu, zdravie, víťazstvo a dokonalosť a žiť vedený inštrukciami, ktoré dáva môjmu duchu Pán. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:7

1-ročný plán: 2.Korintským 12; Kazateľ 3-5

2-ročný plán: Lukáš 22:44-63; 2.Samuelova 1