Čítanie z dňa:  13.09.2016
  Pastor Chris   

Výnimočná sláva

... Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej (Rimanom 3:23).


Predtým, ako prišiel Kristus, boli všetci ľudia pod kliatbou hriechu a preto boli podriadení odsúdeniu, satanovi, chorobe, nemoci, chudobe a skazenosti. Toto bol následok pádu človeka v záhrade Eden. Pred pádom žil Adam v prítomnosti Boha. Božia prítomnosť bola jeho svetlom; chodil v Božej prítomnosti. Toto spojenie alebo vzťah bola sláva.

Avšak bol odrezaný od slávy, keď počúvol satana a zhrešil proti Bohu. Duchovne zomrel. Duchovná smrť je oddelenie od Boha. Takže cez Adamove prestúpenie všetci ľudia zomreli a boli oddelení od Božej prítomnosti - od Božej slávy. Teraz je každý, kto je znovuzrodený, v Kristovi oživený a prebudený k otcovstvu Boha. Rimanom 5:19 nám dáva vedieť, že nakoľko sa Adamovou neposlušnosťou všetci ľudia stali hriešnikmi, tak rovnako poslušnosťou Krista sme sa stali spravodlivými.

Už nie sme viac oddelení od Božieho života. Na základe nového narodenia si Kristus zvolil svoje bydlisko v našich srdciach. Kristus nie je okolo teba, ani nie je len s tebou. Je v tebe: „Kristus v tebe, nádej slávy“ (Kolosenským 1:27). Sláva, ktorá sa stratila v Adamovi, sa obnovila v Kristovi. Boli sme oslávení v Kristovi. Halleluja! Táto sláva je väčšia než tá, ktorú mal Adam v záhrade Eden. Je väčšia, než sláva Starého Zákona; naša sláva v Kristovi Ježišovi je „sláva, ktorá vyniká“ (2.Korintským 3:10); velebná sláva (2.Peter 1:17).

V záhrade Eden Adam a Eva počuli Pánov hlas, ktorý chodil po záhrade. Ale s nami nie je Božia prítomnosť len hlas chodiaci okolo nás. Ten hlas je v tebe. Ty „ubytovávaš“ Božiu slávu; Boh žije v tebe - v každom vlákne tvojej bytosti, v každej bunke tvojej krvi a v každej kosti tvojho tela. Je to výnimočná sláva. Halleluja!
Vyznanie


Môj život je zjavovaním Božej krásy, žiari a výnimočnosti, pretože Kristus je vo mne. Preto choroba, nemoc alebo slabosť nemá v mojom tele miesto. Tak isto nesiem žiaru výnimočnosti Božej slávy a neustále prejavujem cnosti, nádheru a dokonalosť nášho slávneho Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 6:16; Rimanom 8:30

1-ročný plán: 2.Korintským 12; Kazateľ 3-5

2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:8-14; Jeremiáš 31