Čítanie z dňa:  14.05.2013
  Pastor Chris   

Môžeš poznať Božiu vôľu tým, že sa modlíš v jazykoch

Lebo kto hovorí jazykom , nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá (1.Korintským 14:2).


Mnoho ľudí je zvedavých, či je možné poznať Božiu vôľu. Hovoria: „Boh koná tajomnými spôsobmi, keď uskutočňuje svoje divy.“ Títo ľudia majú zvyčajne zlé chápanie Boha, pretože Boh určite nie je tajomný a nekoná tajomnými spôsobmi. V prvom rade nám zjavil seba a svoju vôľu cez napísané Slovo. Avšak môžeme tiež poznať Jeho vôľu vtedy, keď sa modlíme v jazykoch.

Duch Svätý je ten, ktorý nám dáva slová, keď sa modlíme v jazykoch a nikdy nás nevedie mimo toho, čo hovorí Božie Slovo. Keď sa modlíš v duchu, v iných jazykoch, Duch Svätý ti vkladá poznanie Božej vôle týkajúce sa dôležitých záležitostí. Tvoja myseľ vtedy nechápe zmysel jazyka, ale modlíš sa Božiu vôľu.

Rimanom 8:26 hovorí: „ A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ Toto je časť služby Ducha v tvojom živote, aby ti pomohol modliť sa správne, v súlade s Božou vôľou. Modliť sa týmto spôsobom – prehlasovať Božiu radu – prostredníctvom Ducha spôsobí, že okolnosti sa dajú do súladu s dokonalou Božou vôľou pre tvoj život.

Aké je to len dôležité modliť sa v iných jazykoch! Pomáha ti to spoznať a ustanoviť Božiu vôľu pre tvoj život! Dáva ti to schopnosť, aby si vytvaroval okolnosti tvojho života tak, aby sa dali do súladu s Božím plánom a účelom. Často sú nejaké zmeny, ktoré by si chcel vidieť vo svojom živote, rodine, službe, práci, podnikaní, financiách alebo vzdelaní, ktoré sa zdajú neuskutočniteľné. Ak sa budeš horlivo modliť v iných jazykoch, tak prijmeš cez svojho ducha nápady a odpovede od Ducha Svätého.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za úžitok a moc, ktoré plynú z toho, keď sa modlím v iných jazykoch. Môj duch je osvietený, aby poznal Tvoju vôľu a posilnený, aby v nej kráčal, keď dnes hovorím v jazykoch a sprístupňuje mi moc pre moju budúcnosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 16:13; 1.Korintským 14:13-15

1-ročný plán: Ján 6:60-71; 1.Kráľov 12-14

2-ročný plán: 1.Korintským 9:1-10; Príslovia 10