Čítanie z dňa:  14.06.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Vyhľadávaj Jeho slávu

O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu (Rimanom 4:20).


Neexistuje nič, absolútne nič, čo pre teba ešte Pán neurobil. Efezským 1:3 túto pravdu zdôrazňuje: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.“ On ťa už obdaril každým požehnaním, aké si dokážeš predstaviť. Apoštol Peter o tom tiež svedčil v 2.Petra 1:3: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“

To znamená, že tvoj život by mal byť chválou, slávou a ďakovaním Pánovi každý deň všade a vždy. Keď poznáš, že ťa Pán tak požehnal, tak by si mal žiť tak, aby si Ho oslavoval vo všetkých veciach. Hľadaj Jeho slávu vo všetkých okolnostiach. Namiesto toho, aby si pozeral na problém, chorobu, bolesť alebo starosť, zvoľ si pozerať sa do Slova a konať podľa neho. Jeho sláva je tam, kde je Jeho Slovo.

Abrahám je v tomto ohľade dokonalým príkladom. Boh mu povedal, že cez svoju ženu Sáru bude mať syna, cez ktorého budú požehnané všetky národy zeme. Sára nielenže bola v tom čase neplodná, ale už mala menopauzu. Čo teda Abrahám urobil? To je to, čo čítame v našom úvodnom verši; bol pevný vo viere dávajúc Bohu slávu.

Abrahám mal svoju vieru pre svoj zázrak uzamknutú tým, že vyhľadával len Božiu slávu v tejto nepriaznivej situácii. Niet divu, dával Bohu slávu. Bohu dávaš slávu tým, že sa držíš Jeho Slova ako absolútnej pravdy a odmietaš dovoliť okolnostiam, aby ťa odklonili inak.

Ak máš napríklad problémy vo svojom fyzickom tele, možno je to niekde výrastok v tvojom tele; nerozprávaj o výrastku. Nesťažuj sa na bolesti. Namiesto toho sa rozhodni vidieť, že je to preč z tvojho tela a následkom toho začni dávať Bohu slávu. Vyznávaj svoje uzdravenie a zdravie a nie chorobu. Prehlasuj prosperitu, nie nedostatok. Hovor život, nie smrť. Toto je zaručený spôsob, ako vyhľadávať Jeho slávu vo svojom živote.
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem Ti za môj život, ktorý je dokonalým odrazom slávy v Tvojom Slove. Dnes je moja viera silná a živá, pretože viem, že Ten, ktorý žije vo mne je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Som úplne presvedčený, že Tvoje Slovo ohľadom mňa je absolútna realita. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4; Židom 11:1-2

1-ročný plán: Skutky 4:32-5:11; 2.Kronická 20-22

2-ročný plán: 2.Korintským 3:11-18; Pieseň Šalamúnova 7-8