Čítanie z dňa:  14.08.2018
  Pastor Chris   

DUCHOVNÉ KRÁĽOVSTVO

A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj (Rímskym 8:6).


V Kristovi si sa narodil do reálneho, autentického a fungujúceho duchovného kráľovstva. Tam teraz žijeme. My žijeme v tomto duchovnom kráľovstve a vykonávame svoje každodenné aktivity z neho. Avšak pre potešenie z požehnaní čo ti patria v tej sfére života sa vyžaduje od teba mať adekvátne poznanie Slova. Pochopiť a pôsobiť podľa princípov Božieho Kráľovstva.

Veľa Kresťanov nie je ešte plne uvedomelých o tom ako sa nachádzajú v duchovnom kráľovstve; majú vedomie len o tom čo jestvuje vo fyzickej sfére. Takíto ľudia si napríklad ťažko dokážu uvedomiť nespočetné množstvo anjelov vôkol seba. Ešte nevyužili službu Ducha Svätého a pritom On k nim rozpráva z vnútra a hľadá spôsoby ako ich viesť vo všetký životných záležitostiach; koniec koncov to má za následok, že žijú len obyčajným životom.

Evanjelium Ježiša Krista je evanjelium duchovného života; života aký prevyšuje sféru zmyslov. Biblia hovorí „ … A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj“ Rímskym 8:6). Ktokoľvek kto verí ako Ježiš Kristus prekročil zo smrti do života; čo znamená byť automaticky prenesený von z dominancie temnoty do dominancie svetla: „Kráľovstvo Jeho milovaného syna“ (Kolosenským 1:13) a tým je duchovné kráľovstvo. Ty teraz žiješ v tom kráľovstve.

Hoci sa nachádzaš vo svete, ty nie si zo sveta. Preto si nemôžeš ani dovoliť žiť podľa princípov tohto fyzického sveta. Skutočný úspech je duchovný a je založený na duchovných princípoch. Staň sa uvedomelý o duchovnej sfére a kontroluj veci z tej sféry. Keď sa zameráš a pôsobíš zo sféry ducha, nič na tomto fyzickom svete nebude schopné zahatiť tvoj úspech a víťazstvá v živote.
VYZNANIE


Som živý Bohu a životu nekonečných možností a večných víťazstiev. Zakaždým zažívam úspech lebo žijem podľa Božieho Slova, hrám podľa iných pravidiel. Žijem a kráčam v plnom uvodomení si duchovného Kráľovstva do akého patrím, radujúc sa zo všetkého toho čo je moje v tejto duchovnej sfére života, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:12 – 13; Kolosenským 3:1 – 2

1.ročný Biblický plán: Rímskym 15:14 – 33 & Žalm 99 – 101 .

2.ročný Biblický plán: Filipským 2:9 – 30 & Izaiáš 65