Čítanie z dňa:  14.08.2019
  Pastor Chris   

POKLAD V  TEBE

Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás (2.Korintským 4:7).


Horný verš bol napísaný pre kresťanov a rozpráva ako máš v sebe poklad. Nesieš nebeskú esenciu čo znamená, že ty nie si obyčajný. Potvrď to, lebo Biblia hovorí komunikácia tvojej viery sa stáva účinnou potvrdením každej dobrej veci ktorá pôsobí v tebe v Kristovi Ježišovi (Filemon 1:6).

Uznaj ako si nositeľom nebeského poriadku a prítomnosti Boha. Dokonalosť Jeho sily preniká cez teba a to má za následok že všetko čo robíš prosperuje. Sláva Bohu!

Biblia sa zmieňuje o tajomstve kresťanstva a sláve Krista v tebe (Kolosenským 1:27). Tvoj život nie je prázdny, lebo nosíš v sebe klenot; klenot sily, lásky, svetla a nebeskej dokonalosti. Tvoje telo môže byť pozemská nádoba, avšak Božia sláva spočívajúca v tvojom duchu zalieva a zdokonaluje tvoje fyzické telo.

Vždy potvrď ako sa cez teba Božie svetlo – Jeho sláva, moc a milosť ukazujú pred (tvojim) svetom. Artikuluj podobné vyhlásenia často, lebo účinnosť Slova v tvojom živote je závislá práve na osobnej odpovedi k Božiemu Slovu.

S odkazom toho čo čítame v našom úvodnom verši, tvoja odpoveď by mala znieť „Áno, som nádoba nesúca Boha; som balík nebeského požehnania a pokladov.“ Aleluja!
VYZNANIE


Kristus je vo mne; Jeho dokonalosť spočíva v mojom duchu. Život a sláva Hospodina sú manifestované vo mne a cez mňa. Uznávam poklady čo sú v mojom duchu a vynášam ich napred s vyznaním viery. Všetko čo robím vyžaruje excelentnosť, dokonalosť a cnosť. Som plný lásky. Sýtim a zasahujem môj svet s Pánovou dobrotou, láskavosťou, krásou a milosťou. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Kolosenským 1:27; 1. Ján 4:4

1.ročný Biblický plan: Rímskym 15:14 – 33 & Žalm 99 – 101

2.ročný Biblický plan: Lukáš 16:1 – 12 & Rút 1 – 2